pilsetvidePēc atklātā iepirkuma rezultātiem turpmākos 7 gadus atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā turpinās nodrošināt SIA “Pilsētvides serviss”. Tā kā no jauna noslēgtais līgums ar pašvaldību ir balstīts uz citādiem noteikumiem un paredz jaunu pakalpojumu sniegšanas kārtību, visiem klientiem līdz 2019. gada 1. septembrim ir obligāti jāpārslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Gulbenes pilsētas iedzīvotāji klātienē līgumu var pārslēgt SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 87c, Gulbenē, darba dienās no plkst. 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 vai elektroniski, aizpildot sadzīves atkritumu izvešanas pieteikuma formu mājas lapā www.pilsetvide.lv, sadaļā – pakalpojuma pieteikšana.

Par cik līgums ir balstīts uz jauniem noteikumiem un kārtību, savlaicīgi informējam klientus, ka trafarēto maisu izmantošana (maisu līgums) turpmāk nebūs pieejama. Kā arī, balstoties uz Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem, būs ieviesta jauna atkritumu izvešanas kārtība, kas nosaka izvešanas minimālo biežumu:

  • Gulbenes individuālajām dzīvojamajām mājām – 1 reizi mēnesī;
  • Juridiskajām personām – 1 reizi mēnesī;
  • Gulbenes daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;
  • Vasarnīcu un dārza mājiņu teritorijām – divas reizes gadā;
  • Novada pagastu individuālajām dzīvojamajām mājām – 1 reizi 3 mēnešos.

Ja iedzīvotājiem radīsies nepieciešamība pēc papildus izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams pieteikt, telefoniski un rakstiski informējot par to klientu apkalpošanas speciālistus.

Lai atvieglotu iedzīvotājiem līgumu pārslēgšanas procesu, SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas speciālisti līdz jūlija beigām apciemos Gulbenes novada ciematus un palīdzēs nokārtot ar līgumu saistītus jautājumus klātienē.

Izbraukuma laiki līgumu slēgšanai Gulbenes novada pagastu teritorijās:

Datums

Laiks

Pagasts

Līgumu slēgšanas vieta

16.07

9.00-13.00

Ranka

Rankas pagasta pārvalde

"Krastkalni", Ranka, Rankas pagasts

16.07

14.00-16.00

Ranka

Jauniešu iniciatīvas centrs "B.u.M.s."

Gaujasrēveļi, Rankas pagasts

17.07

9.00-14.00

Lizums

Lizuma pagasta pārvalde

"Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts

17.07

9.00-13.00

Stāmeriena

Stāmerienas pagasta pārvalde

"Vecstāmeriena", Stāmerienas pagasts

17.07

14.00-15.00

Stāmeriena

Kalnienas bibliotēka

"Mazkalniena", Kalniena, Stāmerienas pagasts

19.07

9.00-13.00

Lejasciems

Lejasciema kultūras nams

Rīgas iela 20b, Lejasciems

19.07

14.00-16.00

Lejasciems

Sinoles bibliotēka

"Sinoles nams", Sinole, Lejasciema pagasts

22.07

9.00-12.00

Druviena

Pagastmāja Druviena

Druvienas pagasts, 1.stāva nodarbību telpa

22.07

13.00-16.00

Tirza

Tirzas pagasta pārvalde

"Biedrības nams", Tirza, Tirzas pagasts

23.07

9.00-12.00

Jaungulbene

Jaungulbenes pagasta pārvalde

“Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts

23.07

12.30-15.30

Jaungulbene

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts

24.07

9.00-13.00

Litene

Litenes pagasta pārvalde

Pagastnams-1, Litene, Litenes pagasts

25.07

9.00-11.00

Beļava

Bērzu iela 4, Letes, Beļavas pagasts

25.07

12.00-15.00

Beļava

Beļavas pagasta pārvalde

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts

26.07

9.00-13.00

Līgo

Līgo pagasta pārvalde

Krasta iela 12, Līgo, Līgo pagasts

26.07

14.00-16.00

Galgauska

Galgauskas pagasta pārvalde

Skolas ielā 5, Galgauska

29.07

9.00-14.00

Stradi

Stāķu pamatskola

Stāķi, Stradu pagasts

29.07

15.00-16.00

Stradi

Palienas bibliotēka

"Margas", Paliena, Stradu pagasts

30.07

9.00-12.00

Daukstes

Daukstu pagasta pārvalde

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts

30.07

13.00-14.00

Daukstes

Krapas ciema Sociālo pakalpojumu punkta telpas

"Ezīši", Krapa, Daukstu pagasts

30.07

14.30-16.00

Daukstes

Daukstu bibliotēka

"Saulītes, Daukstes, Daukstu pagasts

31.07

9.00-12.00

Beļava

Kultūras un sporta centrs "Zīļuks"

Blomīte,  Ozolkalns, Beļavas pagasts