gerbbmpSakarā ar Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtajām ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja sūdzībām par Gulbenes novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs nolikuma atsevišķiem punktiem, kas rada risku iepirkuma procedūras īstenošanas gaitā līdz mācību gada sākumam neizraudzīt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju tādējādi nenodrošinot izglītojamos ar ēdināšanas pakalpojumu, pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Turpmāk Gulbenes 2.vidusskolā un Gulbenes novada valsts ģimnāzijā ēdināšanu organizēs pati izglītības iestāde.