gerbbmpVairāku gadu garumā Gulbenes novada pašvaldībai ir izveidojusies sadarbība ar pašvaldībām no 11 dažādām valstīm – Azerbaidžāna, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Krievija, Baltkrievija, Itālija, Ungārija, Dānija, Gruzija. Šajā laikā ir īstenoti vairāki kopīgi projekti un aktivitātes, kurās ir iesaistījusies liela daļa Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju un novada iedzīvotāju.

Lai dalītos pieredzē un diskutētu par pašvaldību starptautiskās sadarbības ieguvumiem, plusiem, mīnusiem, iespējām, Gulbenes novada pašvaldība 25.-28.jūlijā pirmo reizi kopā pulcēs visus savus starptautiskās sadarbības partnerus.

Ārvalstu partneru vizītes laikā 26.jūlijā norisināsies Gulbenes novada pašvaldības organizēta starptautiska konference "Starptautiskās sadarbības loma pašvaldībās". Tajā ar prezentāciju par starptautiskās sadarbības nozīmi pašvaldībās uzstāsies Ligita Pudža, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos, savukārt par parlamentu lomu pašvaldību sadarbības stiprināšanā runās Kamrans Bairamovs, Azerbaidžānas parlamenta Milli Medžlisa deputāts, Reģionālo lietu komitejas loceklis.

Konferences turpinājumā plānotas ilggadējo Gulbenes novada pašvaldības partneru – Temas-Gulbenes sadraudzības biedrības (Dānija), Rietavas pašvaldības (Lietuva), Pleskavas rajona pašvaldības (Krievija) un jaunākā partnera – Palma di Montekjaro pašvaldība (Itālija) prezentācijas/pieredzes stāsti par sadarbības ietekmi un ieguvumiem uz vietas viņu pašvaldībās.

Konference noslēgsies ar paneļdiskusiju, kur dalībnieki tiks lūgti izteikt viedokli jautājumā: “Vai pašvaldību starptautiskā sadarbība ir tikai formalitāte un pašvaldību pārstāvju pieklājības vizīšu apmaiņa, vai arī tas ir ieguvums iedzīvotājiem un iespējas meklēt inovācijas, idejas un risinājumus problēmām?

Plānots, ka šajās dienās tiks apmeklētas arī Gulbenes novada kultūrvēsturiskās vietas, uzņēmumi un Gulbenes pilsētas svētku aktivitātes.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste