25.-28.jūlijā Gulbenē sabrauca Gulbenes novada pašvaldības starptautiskās sadarbības partneri no Azerbaidžānas, Dānijas, Gruzijas, Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas. Būtiskākais šīs vizītes notikums bija dalība konferencē “Starptautiskās sadarbības loma pašvaldībās”, kas tika organizēta ar mērķi dalīties pieredzē, iedvesmoties vienam no otra iespējamajās aktivitātēs, ko pašvaldības kopā var realizēt, diskutēt par starptautiskās sadarbības plusiem, mīnusiem un ieguvumiem.

Pieredzes stāstos par sadarbības ietekmi un ieguvumiem uz vietas pašvaldībās dalījās Lienīte Reinsone, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore; Niels Uldall-Jessen, Temas-Gulbenes sadraudzības biedrības Dānijā pārstāvis; Vytautas Dičiūnas, Rietavas pašvaldības Lietuvā izpilddirektors; Svjatoslavs Kolinko, Pleskavas rajona Krievijā priekšsēdētājas vietnieks; Laura Carmen Sanfilippo, I.C.“A. D’Arrigo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa” skolas direktore Palma di Montekjaro pašvaldībā Itālijā. Savukārt par parlamentu lomu pašvaldību sadarbības stiprināšanā runāja Kamrans Bairamovs, Azerbaidžānas parlamenta Milli Medžlisa deputāts, Reģionālo lietu komitejas loceklis, bet Latvijas Pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža uzstājās ar prezentāciju par starptautiskās sadarbības loma pašvaldībās.

L.Reinsone savā prezentācijā kā galvenos starptautiskās sadarbības ieguvumus Gulbenes novada pašvaldībā izcēla savas valsts un novada popularizēšanu, citas pieredzes izzināšanu un labo piemēru integrēšanu, novada uzņēmējiem iespēju gūt jaunus kontaktus – izejvielas piegādei, saražotās produkcijas pārdošanai u.c., iespēju izmantot pārrobežu programmas finansējuma piesaistei dažādiem projektiem, iespēju novada iedzīvotājiem iepazīt citu tautu kultūras, piedaloties amatiermākslas kolektīvu koncertos, starptautiskās sacensībās, turnīros, mūzikas konkursos, nometnēs.

Paneļdiskusijas dalībnieki – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, L.Pudža, K.Bairamovs un Gulbenes novada iedzīvotājas Aija Supe un Laura Anže – atzina, ka starptautiskā sadarbība starp pašvaldībām ir nepieciešama, jo ieguvumu ir daudz, taču vairāk jāinformē un jāiesaista sabiedrība, lai radītu izpratni par notiekošajiem procesiem šajā jomā. Viens no lielākajiem mīnusiem ir ierobežotais budžets, jo kāda amatiermākslas kolektīva vai sporta komandas dalības nodrošināšana pasākumā prasa lielus līdzekļus. Šo problēmu iespējams risināt, realizējot kopīgus projektus, piemēram, Eiropas Savienības programmā “Eiropa pilsoņiem”.

Šāda veida pasākums, kad kopā pulcējās visi partneri (diemžēl dažādu apstākļu dēļ delegācijas no Ungārijas, Moldovas un Baltkrievijas nevarēja ierasties), tika organizēts pirmo reizi. Šī bija lieliska iespēja izveidot Gulbenes novada pašvaldības sadarbības pašvaldību tīklu – iepazīt vienam otru, lai nākotnē būtu vienkāršāk realizēt projektus un aktivitātes dažādās nozarēs.

Tā kā Tema un Silkeborga atrodas Dānijas daļā, kur aktīvi nodarbojas ar lauksaimniecību, mežizstrādi un vides aizsardzības jautājumiem, tad partneri no Temas-Gulbenes sadraudzības biedrības ierosināja rīkot pie sevis studiju vizītes Gulbenes novada pašvaldības speciālistiem un uzņēmējiem attiecīgajās nozarēs.

Savukārt Azerbaidžānas pašvaldību nacionālās asociācijas atbildīgais sekretārs Tofiks Hasanovs izteica ideju, ka Gulbenē varētu izveidot Draudzības parku, kur būtu informācija par visiem Gulbenes novada pašvaldības starptautiskās sadarbības partneriem un viņu valstīm, jo Gulbenes novadam ir daudz ārvalstu draugu, un mēs uzņēmāmies lielu izaicinājumu sapulcēt visus kopā. Protams, šāda parka izveidē būtu jāiesaistās visiem partneriem.

Kontaktus ar iepriekšminēto skolu Palma di Montekjaro pašvaldībā uzņēma Gulbenes Mūzikas skola un Stāķu pamatskola. Tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas bērniem doties koncertēt uz pašvaldību Sicīlijā, kā arī sadarboties eTwinning programmas projektos.

Vizītes laikā ārvalstu viesi apmeklēja Gulbenes novada Bērnu un jaunatne sporta skolu, Gulbenes sporta centru, Gulbenes novada valsts ģimnāziju, saimniecību “Vecpāpani” Rankas pagastā, Rankas muižu, Stāmerienas pili, Stāmerienas pareizticīgo baznīcu, starptautisko tekstilmākslas festivālu “Divi Jūliji” Vecgulbenes muižas parkā, interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”, Gulbenes bānīša depo, devās izbraukumā ar bānīti līdz Stāmerienai un piedalījās Goda bibliotēkas jauno grāmatu atklāšanā.

Gulbenes novada pašvaldībai šobrīd ir noslēgti 16 sadarbības līgumi, vienošanās, memorandi un nodomu protokoli: Dānija (Temas pilsēta), Polija (Kenčinas rajons  un Kenčinas  pagasts), Lietuva (Rietavas  pašvaldība), Igaunija (Rapinas pašvaldība), Krievija (Pleskavas rajons un “Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”, Gatčinas rajons), Itālija (Valdīnas pašvaldība – sadarbība vairs nenotiek, bet ir uzsākta ar citu pašvaldību – Palma di Montekjaro), Ungārija (Balmazujvarošas pašvaldība), Gruzija (Bolnisi  pašvaldība, Gruzijas Tautas un lietišķās mākslas muzejs, Telavi  Mākslas skola), Moldova (Florešti  pilsēta), Azerbaidžāna (Hizi  rajona  izpildvara), Baltkrievija (Ošmjani rajons).

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste