gerbbmp2019.gada 31.jūlijā plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas ārkārtas sēde.

Darba kārtība

  1. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju.
  2. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” izveidošanu.
  3. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” likvidāciju.
  4. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju.