Drukāt

bazemLai veicinātu sekmīgu ilgtermiņa informācijas apriti starp Gulbenes novada jauniešiem un pašvaldības iestādēm, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar jauniešiem, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” izstrādās sociālo tīklu mārketinga vadlīnijas un rīcības plānu.

2019.gada aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”, kurā savu projekta pieteikumu sagatavoja un iesniedza arī Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”. Apstiprinājums ir gūts, un laika posmā no 2019.gada 3.septembra līdz 2020.gada 3.aprīlim tiks īstenots projekts “#Bāze”.

Tiks veidota darba grupa, kura strādās pie dokumenta izveides, tādēļ aicināsim jauniešus būt aktīviem un iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs, lai kopā sekmētu ilgtermiņa informācijas apriti savā starpā.

Plānotās projekta aktivitātes:

Aktivitātes

Norises laiks

Aptauja, esošās situācijas apzināšanai

Oktobris

Apmācības par sociālo tīklu mārketingu un tā iespējām, un to sekmīgu izmantošanu ikdienas darbā jaunatnes jomā

Novembris

Iedvesmu seminārs (tikšanās ar Latvijā zināmu blogeri/youtuberi /influenceri u.tml.)

Janvāris

Pieredzes apmaiņa ar citiem Latvijas jauniešu centriem

Februāris

Diskusija par “Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sociālo tīklu mārketinga vadlīniju un rīcības plānu”

Marts

Precīza informācija par pasākumu norises laiku tiks publicēta Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” mājas lapā www.labisbabis.lv un Facebook lapā.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

JSPA mazsjaunatnes lietas

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”