pilsetvide"Pilsētvides serviss" apkalpo Gulbenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopš 2014. gada 18. oktobra. 2019. gada maijā ir noslēdzies kārtējais Gulbenes novada pašvaldības iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu, kurā atkārtoti uzvarēja “Pilsētvides serviss” un nākamos 7 gadus turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem.

Lai ar 1.septembri netiktu pārtraukta atkritumu izvešana, aicinām novada iedzīvotājus pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Līdz šim spēkā esošie līgumi ir derīgi tikai līdz 2019.gada 31.augustam.

Līgumus var noslēgt SIA “Pilsētvides serviss” Gulbenes klientu apkalpošanas centrā – Brīvības ielā 87c, Gulbenē, kuram, sākot ar 1. septembri ir mainīts darba laiks, pagarinot pieņemšanu pirmdienās līdz plkst.18:

Pirmdiena                    8.00-12.00; 13.00–18.00

Otrdiena                      8.00-12.00;13.00-17.00

Trešdiena                    8.00-12.00;13.00-17.00

Ceturtdiena                  8.00-12.00;13.00-17.00

Piektdiena                    8.00-12.00; 13.00-16.00

Līgumu var pieteikt arī elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu interneta mājas lapā – www.pilsetvide.lv, sadaļā – pakalpojuma pieteikšana. Līdz 31.augustam klienti tiek apkalpoti arī Gulbenes novada pašvaldības telpās, 1.stāva dienesta telpās noteiktā darba laikā:
pirmdiena        8.00-14.00
ceturtdiena      14.00-20.00
piektdiena       8.00 – 14.00
sestdiena         8.00 – 14.00

Sākot ar 2019. gada 1. septembri maksa:

 • par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā ir noteikta 18,62 EUR/m3 (bez PVN 21%).
 • par Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā ir noteikta 130,39 EUR/tonna (bez PVN 21%).

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka tarifu par atkritumu apsaimniekošanu veido 3 komponentes - maksa par atkritumu noglabāšanu poligonā, Dabas resursu nodoklis un SIA “Pilsētvides serviss” pakalpojumu maksa. No 2019.gada dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugums ir noteikts no 35.00 EUR/t uz 43.00 EUR/t. Savukārt 2020. gadā DRN sadzīves atkritumiem palielināsies līdz pat 50 EUR/t. Gadījumā, ja pieaug vienas vai vairāku komponenšu cenas, atkritumu apsaimniekošanas maksa esošā līguma ietvaros var paaugstināties.

Saskaņā ar jaunā iepirkuma līguma noteikumiem, trafarēto maisu izmantošana turpmāk nebūs pieejama. Līdzšinējiem maisu līgumu klientiem piedāvājam pārslēgt līgumus, pārejot uz konteinera izmantošanu.

Atkritumu apsaimniekošana tiek nodrošināta saskaņā ar grafiku, ievērojot Gulbenes novada saistošajos noteikumos norādīto minimālo izvešanas biežumu. Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana grafika ietvaros, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiks iekasēta.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Konteinera uzstādīšana tiek nodrošināta bez maksas. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās,  kā arī sarkanajos kalendāra datumos.

Ja iedzīvotājiem radīsies nepieciešamība pēc papildus izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams  pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus – savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 16:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Līdz šim rēķinu piegāde tiem klientiem, kas neizmanto e-pastu, bija bezmaksas pakalpojums. Jaunais līgums paredz rēķinu saņemšanu bezmaksas – elektroniski vai klientu apkalpošanas centrā, vai par maksu (2.66 EUR ar PVN par vienu sūtījumu), rēķinu saņemot pastkastītē.

Daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām, namu apsaimniekotājiem, līgumslēdzējiem un citiem interesentiem atgādinām par konteineru laukumu pieejamību un atbilstību tam, lai specializētais transports var piebraukt un savākt tur novietotos konteinerus:

 • Konteineru laukumiem jāatrodas uz cietas pamatnes – betona vai koka.
 • Izvešanu dienās konteineram ir jābūt brīvi pieejamam, izstumtam no nožogojumiem vai pagaidu uzglabāšanas vietām.
 • Ja tie atrodas uz konteineru laukuma pamatnes, tad tiem jābūt ērti pārvietojamiem jeb aprīkotiem ar nobrauktuvēm.
 • Brīdinām, ka atkritumu konteineriem, kuriem nav iespējams brīvi piekļūt (iestiguši dubļos, atrodas ūdenī, novietoti uz augsta paaugstinājuma u.c. gadījumos) nevarēsim nodrošināt izvešanu.

Kas attiecās uz šķiroto atkritumu konteineriem, SIA “Pilsētvides serviss” turpinās apkalpot esošus šķirošanas punktus. Atgādinām, ka šķirojot atkritumus, jāatceras, ka:

 • papīra un kartona konteinerā drīkst mest avīžpapīru, kartonu, rakstāmpapīru, grāmatas, izjauktas kartona vai papīra kastes.
  Taču jāizvairās no tādu šķietami pašsaprotamu lietu nokļūšanas papīra konteinerā, kā kartons, kas ir slapjš, netīrs vai satur metāla skavas, piena, sulu, kefīra u.c. tetrapakas, glancētie žurnāli, kā arī izstrādājumi, kas satur foliju. Tāpat pārstrādei nav derīgas jebkāda veida un izmēra laminēta papīra loksnes un vienreizējie trauki.
 • polietilēna un PET konteinerā drīkst mest plastmasas dzērienu pudeles (saplacinātas), tīrus polietilēna maisiņus, plēves, kā arī metāla kārbas, bundžas un vāciņus.
  Taču nedrīkst izmest šajā konteinerā eļļas pudeles, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus un plastmasas lentas. Jāpiemin, ka pārstrādei neder arī biezās un krāsainās daudzslāņu PET pudeles, kuras parasti izmanto enerģijas dzērieniem – tās arī metamas pie sadzīves atkritumiem. 
 • stikla konteinerā var mest izskalotas stikla pudeles un burkas.
  Bet nekādā gadījumā nedrīkst tajā izmest spoguļu un logu stiklu, spuldzes, kā arī keramikas vai porcelāna traukus. Turklāt šķirošanas konteinerā, kas ir domāts plastmasas atkritumiem, drīkst mest visus plastmasas iepakojumus, uz kuriem ir norādīta reciklēšanas (Recycled) zīme. Tā izskatās, kā trīsstūris ar bultiņām pulksteņa rādītāja virzienā un nozīmē, ka attiecīgos iepakojumu var pārstrādāt otrreiz vai tas ir daļēji vai pilnīgi ražots no otrreizējām izejvielām. Tikai jāatceras, ka pirms plastmasas atkritumu izmešanas konteinerā, tos būtu vēlams izskalot, izžāvēt un saplacināt.

Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Gulbenes novada iedzīvotājiem un turpināsim nodrošināt saviem klientiem nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti.

Gulbenes klientu apkalpošanas centra kontakti: Brīvības iela 87c, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401; kontakttālrunis 25749599 (darba laikā); e-pasts: .

SIA "Pilsētvides serviss"