ziime 3Lai apmeklētāju piekļuve Ābeļu ielā 2 esošajām iestādēm Gulbenē būtu ērtāka, sākot ar šo nedēļu ir iekārtotas trīs autostāvvietas klientiem, norādot stāvēšanas laika limitu 30 minūtes. Stāvvieta atrodas iepretim Gulbenes novada pašvaldības administratīvās ēkas galvenajai ieejai un tā noteikta ar zīmi “Stāvēšanas zona”.
Aicinājums autovadītājiem uz automašīnas priekšējā paneļa novietot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots konkrētajā stāvvietā. Ja šoferim nav iegādāts stāvēšanas pulkstenis, to uz stāvēšanas laiku var saņemt Klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2 vai laiku uzrakstīt uz lapiņas. Stāvēšanas laika ierobežojums darbosies katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās 8.00 – 16.00. Par šo noteikumu neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība, ko kontrolē Gulbenes novada pašvaldības policija.

Tā kā šī stāvvieta bieži ir aizņemta, jo cilvēki auto tur mēdz novietot uz visu dienu, tāpēc prakse ar laika ierobežojumiem ir atbalstāma, jo dod iespēju citiem ērti un ātri piekļūt iestādēm.