Gerbonis mazs2019. gada 19. septembrī tiek organizēta tikšanās par lielgabarīta atkritumu, mājsaimniecības elektronisko iekārtu un būvgružu izvešanu no Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.
Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss” aicina Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas/ māju apsaimniekotājus/māju pārvaldniekus uz tikšanos 2019.gada 19.septembrī plkst.18.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu iela 2 (3.stāva zāle) par sadzīves lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

SIA "Pilsētvides serviss" atgādina par savlaicīgu daudzdzīvokļu māju līgumu noslēgšanu dzīvokļiem.
Katras mājas pilnvarotā persona var saņemt sarakstu ar tiem dzīvokļiem, kas jau pārslēguši līgumus, elektroniski sūtot pieteikumu: vai arī klātienē Gulbenes klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 87c, Gulbene.
Līgumi tiek pieņemti līdz 23.septembrim (ieskaitot), par cik datu ievade prasa zināmu laiku!


Jānis ŠmoteksGulbenes novada pašvaldības
Īpašumu pārraudzības nodaļas
ūdens un atkritumsaimniecības speciālists