Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi piedāvā daudzus plusus, to skaitā iespēju samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un ietaupīt dabas resursus - enerģiju uz iepakojuma pārstrādes rēķina. Kamēr daudzviet Eiropā šķirot atkritumus un apmeklēt atkritumu šķirošanas laukumus ir ierasta ikdienas prakse, Latvijai šajā jomā vēl ir kur augt. Attīstot dalīti vākto atkritumu infrastruktūru Malienas reģionā, SIA “Pilsētvides serviss” izveidos Gulbenē šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, kur iedzīvotāji bez maksas varēs nodot sašķirotus sadzīves atkritumus.
Šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 50 atkritumu šķirošanas laukumi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 5.punktu, šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota, norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes – ne ilgāk kā divas nedēļas bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā trīs mēnešus pārējos sadzīves atkritumus. Videi kaitīgu preču atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu pēc to savākšanas dienas.

Lai arī laukumu izmēri mēdz būt dažādi, tie parasti nav mazāki par 2000 m2. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.788 ir jānodrošina tāda platība, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vismaz šādiem dalīti savāktiem atkritumu veidiem: plastmasas atkritumi; papīrs un kartons; stikla iepakojums un atkritumi; sadzīvē radušies bīstamie atkritumi; videi kaitīgo preču atkritumi. Laukumam noteikti jābūt iežogotam un apgaismotam. Tā darbībai nepieciešamas telpas sargam un operatoram, kā arī elektroapgādes sistēma un ugunsdzēšanas aprīkojums.

Lielākā problēma atkritumu šķirošanas laukumu izveidošanai ir piemērotas vietas atrašana. Lai laukums veiksmīgi funkcionētu, tam jāatrodas vietā, kas cilvēkiem ir ērta un izdevīga. Ja laukums būs stratēģiski nepareizi izvietots un atradīsies pilsētas nomalē, kas iedzīvotājiem nav pa ceļam, tas atbilstoši nefunkcionēs. Jāņem vērā, ka degvielas cenas nemitīgi pieaug un cilvēki nevēlēsies doties virzienā, kas neiekļaujas viņu ikdienas maršrutā.

Gulbenes novada pašvaldība ir piemeklējuši vietu šķiroto atkritumu savākšanas laukumam 1. Maija ielā 6, Gulbenē.
Šajā laukumā varēs katrs novada iedzīvotājs bezmaksas nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus. Savākšanas laukumā tiks pieņemti un īslaicīgi uzglabāti:
Nebīstamie atkritumi:
• plastmasas atkritumi un izlietotais plastmasas iepakojums;
• koksne un izlietotais koka iepakojums;
• papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums;
• izlietotais stikla iepakojums, cita veida stikla atkritumi;
• metāla iepakojums;
Bīstamie atkritumi:
• smēreļļas, svinu saturoši elektriskie akumulatori, elektriskie akumulatori (niķeļa–kadmija, dzelzs–niķeļa), galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas, citi elektriskie akumulatori, eļļas filtri, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, arī liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji, gāzizlādes spuldzes (luminiscences spuldzes);
• vieglās automašīnas riepas.
Bīstamo atkritumu uzglabāšana tiek veikta speciālā bīstamo atkritumu konteinerā speciāli paredzētās tilpnēs/novietnēs.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu paredzēts atvērt līdz 2019.gada 30.novembrim un paredzams ka strādās pirmdienās (10.00 - 18.00), trešdienās (11.00 - 19.00) un sestdienās (9.00 - 13.00).
SIA “Pilsētvides serviss” šķiroto atkritumu savākšanas laukumus apsaimnieko blakus novados Balvos, Ezera iela 3 un Alūksnē, Rūpniecības iela 8F.

SIA “Pilsētvides serviss” apsaimniekoto šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Balvos, Ezera iela 3.

2018 09 11 17.23.03

IMG 20180911 WA0027

2018 09 11 17.24.21

 20180913 092744

20180913 093158

IMG 20180911 WA0020

Raksts tapis sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un SIA “Pilsētvides serviss”