Tiksanas ar 3Aizvadītajā nedēļā pēc Gulbenes novada pašvaldības iniciatīvas Gulbenē ieradās vides pētnieku grupa no Vides Risinājumu institūta, veicot Dzirnavu dīķa izpēti. Pašvaldības iecere ir piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, lai šajā vietā izveidotu jaunu rekreācijas zonu pilsētā, kas būtu pievilcīga kā pilsētniekiem, tā ciemiņiem. Pirmais solis – veikt izpēti un uzklausīt iedzīvotāju viedokli.
Lai rastu risinājumus, kas apmierina gan pašvaldību, gan iedzīvotājus, ar visām ieinteresētajām pusēm tika organizēta tikšanās.

Tiksanas ar 1
“Mūsu uzdevums ir novērtēt dīķa pašreizējo stāvokli un saprast, ko ar to darām nākotnē. No ekoloģiskā viedokļa raugoties, jau tagad varu teikt, ka situācija ir dramatiska. Tās galvenokārt ir 1998.gada degvielas noplūdes sekas. Zivju daudzums ir nabadzīgs. Manā skatījumā ir divi risinājumi – iztīrīt un sakārtot kā dīķi, kas iekļaujas pilsētvides ainavā, otrs – pārvērst to atpakaļ par upi. Lēmums ir jāpieņem jums pašiem,” sarunā ar iedzīvotājiem teica pētnieks Matīss Žagars.

Tiksanas ar 2


Iedzīvotāju lielākās bažas ir smaka, dīķa aizaugšana, šeit mītošie zalkši, sāļā sniega notekūdeņu ieplūšana Krustalīcē, kas ziemā rodas no pilsētas sniega izvešanas un novietošanas netālu no upes, taču vislielākais piesārņotājs ir nesakārtotā pilsētas kanalizācija.

Tiksanas ar 6

SIA “Alba” vadītājs Artūrs Smagars: “Mūsu rīcībā ir dati par katru māju, kas ir pieslēgta centralizētajai kanalizācijai un kas nav un kurām mājsaimniecībām nav iespējams pieslēgties kopējai sistēmai. Ceram uz nākamo plānošanas periodu, lai varētu piesaistīt finanšu līdzekļus. Jā, mums ir nepieciešams investēt pilsētas kanalizācijas sistēmu sakārtošanā, ko arī darām un darīsim.”
Valsts vides dienesta Valsts vides dienesta Madonas reģionālās pārvaldes pārstāvji uzsvēra, ka projektam būs jēga tikai tad, ja viss tiks risināts kompleksi. Tā ir milzīga nauda, taču kopīgiem spēkiem tas ir izdarāms.

Tiksanas ar 7


Gulbenes novada pašvaldība pirmos sakārtošanas darbus dīķa apkārtnē veiks pašu spēkiem un jau 12.oktobrī organizēs dīķa apkārtnes sakopšanas talku, uz kuru aicināts ikviens, kam rūp topošā rekreācijas zona. Plašāka informācija par talkas norisi vēl sekos.
Savukārt Vides Risinājumu institūta pētnieki iegūtos datus par Dzirnavu dīķi prezentēs novembrī, kopā ar pašvaldību organizējot publisku sanāksmi.
Gulbenes novada pašvaldība pateicas visiem iedzīvotājiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz tikšanos, novērtējot viņu ieinteresētību un iesaistīšanos dzīves vides uzlabošanā un sakārtošanā.


Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste