Pamatojoties uz to, ka ir jāveic maršrutu tīkla optimizācija, šobrīd nepietiek līdzekļu līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilnīgai izpildei un ir nepieciešamība iekļauties no valsts budžeta piešķirtajā finansējumā, Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ierosināja slēgt maršrutu Nr.7706 Alūksne-Velēna-Madona ar reisiem 01 plkst.15:50 no Alūksnes un 02 plkst.08:15 no Madonas, ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās.
Pasažieru skaits maršrutā Nr.7706 Alūksne-Velēna-Madona ir neliels – vidēji reisā 12 pasažieri, autobusa noslodze – 4 pasažieri, un valsts dotāciju segums pār izdevumiem 2018. gadā sastādīja 89%. Vienā no reisiem tiek pārvadāti vidēji divi pasažieri. Pārsvarā pasažieri minēto maršrutu izmanto, lai pārvietotos viena novada teritorijas ietvaros, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus iespējams nodrošināt ar citiem vietējās nozīmes maršrutiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 5. augusta (prot.8§5) lēmumu Nr.5 „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 5.3.punktu, Direkcija veica sekojošus grozījumus 2008. gada 24. novembra līgumā Nr. 2008/01-K-A/2-02 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:
• slēdz reģionālās nozīmes maršrutu Nr.7706 Alūksne-Velēna-Madona ar reisiem 01 plkst.15:50 no Alūksnes un 02 plkst.08:15 no Madonas, ar reisu izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās.
Grozījumi stāsies spēkā ar 01.10.2019.