Ja iepriekš Stradu pagasta Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē varēja iekļūt laipojot pāri peļķēm, tad tagad teritorija ir labiekārtota, un pārvietošanās pa to turpmāk noritēs bez raizēm. 20.septembrī pēc Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas projekta realizācijas, objekts tika pieņemts ekspluatācijā.

Būvdarbus bija nepieciešams veikt, jo pirmsskolas  izglītības  iestādes  teritorijas  labiekārtojums  bija novecojis,   celiņu   un   laukumu   segums   nokalpojis,   daļēji sabrucis.  Lietus ūdens  netika  novadīts,  tas  krājas  uz  laukumiem  un  celiņiem, būtiski apgrūtinot pārvietošanos.  Ēkas cokols bija siltināts nepilnīgi, tās apmale – sabrukusi, kā rezultātā ēkas pagrabstāvā nonāca lietusūdens. Savukārt ieeja  pirmsskolas  izglītības  iestādē bija novecojusi un neatbilda prasībām – nebija iespējas tajā iekļūt ar ratiņiem. Tāpat būtiska problēma bija virtuves bloka kanalizācija, kura bieži aizsērēja un neatbilda šī brīža prasībām.

Rezultātā tika atrisināta lietusūdens  novadīšanas  problēma,  izbūvēta drenāžas   sistēma,   gājēju celiņi, tauku ķērājs, panduss, kas nodrošina vides pieejamību, kā arī nosiltināts ēkas cokols.

Būvdarbus veica SIA “Siltumkomforts” par 122 781,61 eiro bez PVN, kas tiks segti no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste