Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļa 2019. gadā maija mēnesī uzsāka veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Lai pildītu MK prasības, Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 31.janvārī pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 "Par decentralizētas kanalizācijas sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās”, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība.

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus līdz 2020. gada 31.decembrim sniegt ziņas par nekustamā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (septiķis, krājtvertne vai bioloģisko attīrīšanas iekārta – DCKS), iesniedzot pirmreizējo DCKS reģistrācijas iesniegumu Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļai.

Iesniegumu var lejupielādēt šeit - PDF vai WORD, drukātā formātā tas ir pieejams arī Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Ābeļu iela 2, Gulbene), Gulbenes pilsētas un pagastu pārvaldēs.

Iesniegumā jāsniedz ziņas par nekustamā īpašumā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.

Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.

Decentralizētas kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021.gada 31.decembrim.

Papildu informāciju par DCKS reģistrēšanu var iegūt Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma pārraudzības nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 64474918 vai rakstot uz e-pasta adresi: .