Drukāt

Gerbonis mazsSaskaņā ar Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra lēmumu „Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.16, 61.§) ir noteikts Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanas termiņš no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 14.oktobrim.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

  1. reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
  2. katram attiecīgās domes deputātam;
  3. ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta otro daļu katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantu par novada vēlēšanu priekšsēdētāja kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  4. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, 206.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 (tālr.64497710, 26595362).

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.