Drukāt

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas pasts logo”Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Gulbenes novada Druvienas pagastā no 2019.gada 1.novembra tiek mainīts Druvienas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Druvienā visi pasta pakalpojumi pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.10.30 līdz 11.30 un otrdienās, piektdienās no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Druvienas pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vidēji 5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Druvienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Druvienas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Druvienas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281125.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Druvienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Tirzas pasta nodaļu Biedrības namā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās un piektdienās no plkst.8.30 līdz 13 un otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Druvienas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019.gada 1.novembra tiek informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 1.oktobri.

Gundega Vārpa,
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja