elektroprecesGulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss” Gulbenes novada pagastu teritorijās no 7.oktobra līdz 14. oktobrim rīko bezmaksas elektropreču savākšanas akciju. Gulbenē šāda akcija notiks 11.oktobrī plkst.11.00-14.00 Bērzu ielas stāvlaukumā.

Iedzīvotājiem būs iespēja bezmaksas nodot jebkāda veida nolietotās un nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas, piemēram, veļas mašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus u.c. Nododot nolietoto tehniku, elektroiekārtām jābūt neizjauktām un ar visām komponentēm.

Akcijas norises vietas, kur nogādāt elektropreces, un kontaktpersona saziņai Gulbenes novada pārvaldēs

Pārvalde

Elektropreču savākšanas vieta

Kontaktpersona

Tālr.saziņai

Gulbene

Bērzu ielas stāvlaukums

Tikai 11.oktobrī plkst.11.00-14.00

  25749599, 64495050

Beļavas pagasts

Bijušā Beļavas ciemata katlu māja, Beļava

A.Šķenders

29144704

Daukstu pagasts

Staru ciema katlu māja, ”Liesmas”, Stari

J. Spenners

29485192

Druvienas pagasts

Bijušā Druvienas pamatskola                     ( malkas šķūnis), Druviena

J. Graumanis

26409534

Galgauskas pagasts

Aiz Galgauskas pagasta pārvaldes ēkas, Galgauska

J. Kupcis

28640505

Jaungulbenes pagasts

Bijušās arodskolas darbnīcas, “Tornīšu māja”, Jaungulbene

J. Trulis

26400743

Lejasciema pagasts

Rūpnieku iela 1, Lejasciems

M. Milns

28379485

Litenes pagasts

Laukumā pie Staļiem, Jaunlitenes iela 1, Litene

Kaņēvics

28623081

Lizuma pagasts

Pašvaldības garāžu laukums “Veckalēji”, Lizums

N. Vaļģis

29480347

Līgo pagasts

Krasta iela 12, Līgo ciems

U. Doņuks

26387967

Rankas pagasts

Rankas arodvidusskola “Skolas garāžas” Darbnīca, Ranka

Ješkins

26606787

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasta darbnīcu teritorija, Vecstāmeriena

Brezinskis

22048004

Stradu pagasts

“Stāķu ciemata vecās NAI”, Stāķi 27, Stāķi

G. Strazdiņš

29184166

Tirzas pagasts

Atkritumu savākšanas laukums “Kubuls”, Tirza

R. Ceriņš

24914413

novadspilsetvide