dikis19.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldība organizē Dzirnavu dīķa apkārtnes sakopšanas talku, kurā aicināts piedalīties ikviens, kam rūp topošā rekreācijas zona. Tikšanās vieta – Vidus un Saules ielas krustojums. Iepriekš 12.oktobrī plānotā talka nenotika nelabvēlīgās laika prognozes dēļ.

Talkas plāns:

  • no plkst.10.00-13.00 krūmu pļaušana, ciršana un zaru vākšana pašvaldības īpašumā Saules ielā 13;
  • no plkst. 13.00 sarunas pie tējas par dīķa rekreācijas zonas nākotnes vīziju.

Līdzi ņemamais ekipējums: darba cimdi, gumijas zābaki, cirvis, zāģis, krūmgriezis.

Privātīpašumu saimnieki, kuri talkas dienā vēlas kopt dīķim piegulošās teritorijas savu īpašumu tuvumā, lūdzam saskaņot veicamos darbus līdz 10.10.2019.

Talkas koordinatore – Gulbenes novada pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre, tālr. 29333985, e-pasts: .

talkas vieta