Lai izglītotus novada seniorus un informētu par aktualitātēm,  bankas Citadele Gulbenes filiāle sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību novembri pasludina par “Senioru mēnesi Citadelē”.  Senioriem visa mēneša garumā būs iespēja saņemt konsultācijas gan par karšu lietošanas drošību, gan internetbanku, mobilo lietotni  un dabu ar bankomātu.

Citadele katru novembra ceturtdienu no plkst. 15.30 līdz 16.30 gaidīs seniorus Gulbenes filiāles telpās Rīgas ielā 47, lai gan esošie, gan jaunie klienti patīkamā gaisotnē apgūtu jaunās zināšanas un dalītos pieredzē.

Kontaktinformācija:  26127269 Inga Popoviča, Gulbenes filiāles pārvaldniece

Margarita Lastovska