Drukāt

Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides serviss” atkārtoti aicina Gulbenes novada iedzīvotājus un juridiskas personas līdz 2019.gada 1. novembrim pārslēgt jaunos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA “Pilsētvides serviss”.
Pašvaldība informē, ka saskaņā ar Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošiem noteikumiem Nr.19 “Sadzīves atkritumu

apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā” ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noslēgts līgums ar Gulbenes novada domi par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.
Gulbenes novada Pašvaldības policija sākot no 2019.gada 1.novembra uzsāks apsekot nekustamos īpašumus un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļus kuros nav noslēgti jaunie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar SIA “Pilsētvides serviss’.
ATGĀDINĀM, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Līgumu pārslēgšanu nodrošina SIA "Pilsētvides serviss" Gulbenes filiāle Brīvības ielā 87C, Gulbenē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00. Kontakti- e-pasts: , tālrunis: +371 25749599; +371 64495050.

Gulbenes novada pašvaldība, Gulbenes novada Pašvaldības policija
sadarbībā ar SIA “Pilsētvides serviss”