apbalveGulbenes novada pašvaldība allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Gulbenes novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Goda diplomu un Atzinības rakstu. Šogad apbalvojumi tiks pasniegti svinīgas pieņemšanas laikā pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša 2019.gada 18.novembrī Gulbenes novada pašvaldībā.

Goda diploms piešķirts:

 • Ilmāram Ginevičam – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem, strādājot Latvijas Valsts policijā.
 • Raitim Apalupam – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā.

Atzinības raksts piešķirts:

 • Jānim Pāvuliņam – par izciliem sasniegumiem sportā un novada vārda popularizēšanu;
 • Vizmai Sutai – par ieguldījumu Rankas pagasta apkārtējās vides veidošanā un saglabāšanā;
 • Sanitai Krauklei – par pašaizliedzīgu un radošu pieeju pedagoģiskajā darbā un kolektīva saliedēšanā;
 • Zemnieku saimniecībai “Pļavnieki” – par ilggadīgu uzņēmējdarbības attīstību Daukstu pagastā un novadā;
 • Daces un Aināra Ostrovsku ģimenei – par latviskuma veidošanu savā ģimenē;
 • Intaram Sabulim – par motosporta popularizēšanu un attīstību Gulbenes novadā un republikā;
 • Zemnieku saimniecībai “Bērziņi” – par apzinīgu un neatlaidīgu darbu Gulbenes novada tautsaimniecības attīstībā;
 • Initai Artistovai – par mūsdienīgu pedagoģiskā procesa veicināšanu pirmsskolas vecuma bērnu apmācībā, vides globālās izglītības iedzīvināšanu un popularizēšanu;
 • Kārlim Bošam – par augstiem sasniegumiem 16.Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē iGeo2019;
 • Larisai Staškevičai – par profesionālu mūža ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, zināšanu un vērtību nodošanu bērniem;
 • Anitai Beļajevai – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Gulbenes novada pašvaldībā un aktīvu dalību Litenes pagasta sabiedriskajā dzīvē;
 • Janīnai Kostjučenko – par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;
 • Ņinai Jurciņai – par nozīmīgu ieguldījumu Gulbenes novada veterānu  sporta attīstībā;
 • Ligitai Miezītei – par aktīvu darbu pilsētvides veidošanā un Labiekārtošanas iestādes attīstībā;
 • Ingrīdai Vanagai – par radošu darbu ārpusklases jomā un interešu izglītībā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības izaugsmē;
 • Tammu ģimenei – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un aktīvu līdzdalību Druvienas pagasta sabiedriskajā dzīvē
 • Dacei Mūrniecei – par ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Tirzas pagastā
 • Svetlanai Ziepniecei – par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā, par ilggadīgu lokālpatriotismu;
 • Dzidrai Matīsai – par mūža ieguldījumu Galgauskas pagasta bibliotēkas darbā;
 • Ziedonim Lazdiņam – par personīgo ieguldījumu novada sporta infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā;
 • Anitai Birzniecei – par daudzveidīgu un vērienīgu projektu realizāciju;
 • Jānim Kubuliņam – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, atbalstu un līdzdalību sporta jomā darbā ar bērniem un jauniešiem;
 • Liegai Krauklei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu savā sirdsdarbā farmācijas nozarē;
 • Viesturam Ķuzem – par ilggadēju, priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu pasažieru pārvadājumos un izteiktu Tēvzemes mīlestību.

Apbalvojumi piešķirti saskaņā ar 2019.gada 31.oktobra Gulbenes novada domes sēdes lēmumu, pamatojoties uz nolikumu par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem un Apbalvošanas komisijas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste