gerbbmpGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Happiness is the key”, Nr. 2018-2LV02-KA125-002180, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai vienam brīvprātīgajam jaunietim.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 29.novembrim plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītājs Renārs Biezais, e-pasts: , tālr.26558220.

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra sēdē (protokols Nr.17, 45.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.