2019.gada 18.novembrī svinīgas pieņemšanas laikā pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša tika pasniegti Gulbenes novada pašvaldības Goda diplomi, Atzinības raksti, Pateicības raksti, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksti.

Gulbenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda diplomu – un mākslinieces Rasmas Pušpures darinātās sudraba piespraudes Latvijas karoga krāsās saņēma:

 • Raitis Apalups – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā;
 • Ilmārs Ginevičs – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem, strādājot Latvijas Valsts policijā.

Ar Atzinības rakstiem apbalvoti:

 • Jānis Pāvuliņš – par izciliem sasniegumiem sportā un novada vārda popularizēšanu;
 • Vizma Suta – par ieguldījumu Rankas pagasta apkārtējās vides veidošanā un saglabāšanā;
 • Sanita Kraukle – par pašaizliedzīgu un radošu pieeju pedagoģiskajā darbā un kolektīva saliedēšanā;
 • Zemnieku saimniecība “Pļavnieki” – par ilggadīgu uzņēmējdarbības attīstību Daukstu pagastā un novadā;
 • Daces un Aināra Ostrovsku ģimene – par latviskuma veidošanu savā ģimenē;
 • Intars Sabulis – par motosporta popularizēšanu un attīstību Gulbenes novadā un republikā;
 • Zemnieku saimniecība “Bērziņi” – par apzinīgu un neatlaidīgu darbu Gulbenes novada tautsaimniecības attīstībā;
 • Inita Artistova – par mūsdienīgu pedagoģiskā procesa veicināšanu pirmsskolas vecuma bērnu apmācībā, vides globālās izglītības iedzīvināšanu un popularizēšanu;
 • Kārlis Bošs – par augstiem sasniegumiem 16.Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē iGeo2019;
 • Larisa Staškeviča – par profesionālu mūža ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, zināšanu un vērtību nodošanu bērniem;
 • Anita Beļajeva – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Gulbenes novada pašvaldībā un aktīvu dalību Litenes pagasta sabiedriskajā dzīvē;
 • Janīna Kostjučenko – par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;
 • Ņina Jurciņa – par nozīmīgu ieguldījumu Gulbenes novada veterānu  sporta attīstībā;
 • Ligita Miezīte – par aktīvu darbu pilsētvides veidošanā un Labiekārtošanas iestādes attīstībā;
 • Ingrīda Vanaga – par radošu darbu ārpusklases jomā un interešu izglītībā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības izaugsmē;
 • Tammu ģimene – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un aktīvu līdzdalību Druvienas pagasta sabiedriskajā dzīvē
 • Dace Mūrniece – par ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Tirzas pagastā
 • Svetlana Ziepniece – par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā, par ilggadīgu lokālpatriotismu;
 • Dzidra Matīsa – par mūža ieguldījumu Galgauskas pagasta bibliotēkas darbā;
 • Ziedonis Lazdiņš – par personīgo ieguldījumu novada sporta infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā;
 • Anita Birzniece – par daudzveidīgu un vērienīgu projektu realizāciju;
 • Jānis Kubuliņš – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, atbalstu un līdzdalību sporta jomā darbā ar bērniem un jauniešiem;
 • Liega Kraukle – par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu savā sirdsdarbā farmācijas nozarē;
 • Viesturs Ķuze – par ilggadēju, priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu pasažieru pārvadājumos un izteiktu Tēvzemes mīlestību.

Ar Pateicības rakstu par profesionālu, operatīvu atbalstu un sadarbību novada pašvaldības rīkotajos pasākumos apbalvoti:

 • Edgars Oļļa
 • Guntars Ločmelis
 • Raivis Timofejevs
 • Rourijs Poišs.

Mūsu novada iedzīvotāju ieguldītais darbs un sasniegumi ir pamanīti arī valsts mērogā. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus par audzēkņu sagatavošanu sekmīgam startam Speciālās Olimpiādes Pasaules vasaras spēlēs Apvienotajos Arābu Emirātos saņēma Sveķu pamatskolas direktors Aigars Lasis un skolotāja Dace Dīvāne.

Svinīgā pasākuma laikā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi Annija Iļjenko, Andrievs Cīrulis, Edžus Bleikšs, Valters Matisons, Ance Puste, Alens Deksnis, Bernadeta Balode, Viktorija Kostigova un pedagogi Inga Driķe, Indra Ieviņa, koncertmeistares Rita Bogdanova un Lidija Musajeva. Audzēkņus koncertam sagatavoja pedagogi Kaspars Ābeltiņš, Ingus Akmentiņš un Jānis Dimants.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste