Gerbonis mazsGulbenes novada domes ārkārtas sēde notiks 2020.gada 9.janvārī pulksten 9.00.

Darba kārtība

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

ZIŅO: S.Mickeviča – novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, L.Priedeslaipa – novada vēlēšanu komisijas sekretāre