No 2020. gada 16.janvāra līdz 14.februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta E.Levita apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”” atcelšanu.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji, tiks izsludināta un rīkota tautas nobalsošana.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē - parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas:

 • Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēka, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
 • Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, adrese: “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

Darba laiks parakstu vākšanas vietās Gulbenes novada administratīvajā teritorijā:

 • Pirmdienās: no plkst.15.00 līdz plkst.19.00;
 • Otrdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;
 • Trešdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;
 • Ceturtdienās: no plkst.15.00 līdz plkst.19.00;
 • Piektdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;
 • Sestdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;
 • Svētdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā,  ir iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas dienā - 2020.gada 14.februārī.

Pieteikties parakstu vākšanai atrašanās vietā iespējams, uzrakstot iesniegumu un nosūtot vai ar uzticības personas starpniecību nogādājot to pašvaldības vēlēšanu komisijā vai parakstu vākšanas vietā.

Iesnieguma veidlapa

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā ww.cvk.lv.

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: ;
 • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: .