2019.gada novembra beigās Gulbenes novada pašvaldība sāka realizēt Vidzemes plānošanas reģiona projektu “Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

konteil

ŠĪ projekta ietvaros jau ir notikušas vairākas aktivitātes – ir uzsākts sarunu cikls “Pieredzes stāstu Kokteilis” ar gulbeniešiem, kuri dzīvojuši ārpus Latvijas, Gulbenes novadā dzīvojošie un strādājošie brīvprātīgie sākuši veidot īsfilmas par to, kā viņi redz un jūt Gulbenes novadu, kā arī ir sākta materiāla atlasīšana, lai varētu izveidot vairākas pieredzes stāstu īsfilmas par gulbeniešiem, kuri dzīvojuši ārpus Latvijas. 

Esam uzsākuši arī organizēt vizīti pie latviešu diasporas Īrijā, kur vairāku dienu garumā Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pārstāvis un Rankas pamatskolas direktore viesosies Īrijā pie Latviešu biedrības un Latviešu sestdienas skolas pārstāvjiem, kur popularizēs Gulbeni un iespējas Gulbenes novadā, Latvijā, kā arī atbalstīs latviešu bērnu, jauniešu un pieaugušo aktivitātes Limerikas pilsētā. Atgādinām, ka Gulbenē notiek dažādas nometnes un aktivitātes, kuras ir veltītas Latviešu diasporas bērniem.

Šobrīd tiek plānots arī pasākums un aktivitāte, kas ir vērsta uz Gulbenes novada darbiniekiem pašvaldībā un skolās, kuri saskarās ar reemigrantiem - gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpēc ir plānots organizēt kopīgas pašvaldības darbinieku un skolu pārstāvju mācības, kur tiks stāstīts par būtiskajām problēmām, un tiks ieskicēti šo problēmu risinājumi. Meklēsim tos arī pašvaldības iekšienē!

Aktivitātes notiek konkursa “Reemigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalstu – vienošanās Nr.115/315.

Lauris Šķenders,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs