2020.gada 20.janvārī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas 2.stāva zālē norisināsies Gulbenes novada domes ārkārtas Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

  1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu