Gerbonis mazsGulbenes novada domes ārkārtas sēde notiks 2020.gada 24.janvārī pulksten 14.00.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu projekts

Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam"

1.pielikums saistošajiem noteikumiem