barikades pirma2020. gada 24. februārī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē barikāžu dalībnieki varēs saņemt barikāžu dalībnieka statusa apliecības. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.

 Aicinām iepriekš pieteikties līdz 20.februārim, zvanot pa tālruni 64473257.

 To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvojumiem, Statusa apliecību iegūt nevarēs. Par reģistrēšanās kārtību interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.

Barikades jpg

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste