Gerbonis mazsSaskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2020.gadam Gulbenes novada pašvaldība paziņos maksātājam līdz 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Gulbenes novada pašvaldību.

            Gulbenes novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11. daļu ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

            Gulbenes novada pašvaldība aicina arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus – fiziskas personas – saņemt maksāšanas paziņojumus e-pastā, atsakoties no to saņemšanas turpmāk pa pastu papīra formā. Vienlaicīgi aicinām izmantot iespēju arī saņemt atgādinājumus (e-pasts; SMS) par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.

            Pieteikties paziņojuma saņemšanai elektroniski var:

  • reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv (nepieciešams autorizēties, piemēram, ar internetbankas starpniecību);
  • ierodoties personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, un aizpildot iesniegumu pašvaldībai.