Gerbonis mazsLai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, Gulbenes novada pašvaldība turpmāk piešķirs līdzfinansējumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1000 eiro, būvniecības izmaksām viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Atbalsta saņemšanas nosacījumi ir atrunāti 2019.gada 28.novembrī apstiprinātajos saistošajos noteikumos “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Aicinām iedzīvotājus pieteikties atbalsta saņemšanai!

Kanalizacija