Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība jau vairāk nekā 12 gadus sadarbojas ar Repinas (Räpina) pašvaldību Igaunijā. Šo gadu laikā ir realizētas vairākas aktivitātes un projekti kultūras, tūrisma un pašvaldību lietu jomā.

Aplūkosim dažus sadarbības piemērus:

Pēdējā partneru satikšanās notika 2020.gada 25.janvārī Repinā, kad pēc Repinas pašvaldības ielūguma uz turieni devās Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, lai piedalītos svinīgā pasākumā, kurā 10 dažādās nominācijas tika apbalvoti vietējie iedzīvotāji. Pirms tam tika apskatīta Repinas dārzkopības skola, kurā mācās 600 audzēkņi, no tiem 150 pilna laika klātienē. Skola ir Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Pirms aptuveni 10 gadiem, investējot aptuveni 3 miljonus eiro, skola tika pārbūvēta un izveidota par modernu mācību iestādi ar jaunām tehnoloģijām.

Tāpat Repinā darbojas arī jaunrades nams, kurā ikviens iedzīvotājs var darboties dažādos pulciņos un meistarklasēs. Repinā nav mākslas skolas, līdz ar to bērns dodas uz jaunrades namu, lai apgūtu mākslu. Piemēram, viena pusotru stundu ilga gleznošanas nodarbība bērnam izmaksā 4 eiro, ko sedz vecāki no saviem līdzekļiem. Jaunrades nama darbību atbalsta arī vietēja pašvaldība, kas piešķir budžeta līdzekļus – 1/3 no jaunrades nama gada apgrozījuma.

Katra šāda vizīte iedvesmo jaunām idejām, stiprina Baltijas valstu kopību un paplašina redzesloku kā pašvaldības darbiniekiem, tā arī iedzīvotājiem, kuri ir vislielākie ieguvēji no šādas sadarbības, jo ir iespēja iepazīt citu tautu kultūru, kā arī uzstāties koncertos ārzemēs.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste