Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada pašvaldības projektu “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”, kura īstenošanas rezultātā tiks veikta Druvienas pagasta kultūrvēsturiskā dabas mantojuma sakārtošana, tādejādi sekmējot pagasta potenciālu un pievilcību, nodrošinot muižas dīķa pieejamību, kvalitatīvu un daudzveidīgu izmantošanu.

diikis

Projekta gaitā tiks veikta dīķa tīrīšana, nogāžu līdzināšana un apzaļumošana, gājēju taku izveide, peldvietas ierīkošana, bērnu smilšu laukuma un velo statīva ierīkošana, soliņu un laipas izgatavošana, uzstādīšana.

2020. gada 28. janvārī Pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA “Ambergold” par Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas  labiekārtošanu. Līgumā paredzēts, ka uzņēmējs darbus pabeigs līdz 2020.gada 30.septembrim

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000001, “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” kopējās izmaksas plānotas 24999.83 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 11620.67 EUR, pašvaldības finansējums 13379.19 EUR.

leaders

Inese Zvejniece,
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes lietvede