31.janvārī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē padomes locekļi tika iepazīstināti arī ar Latvijas valsts ceļu tīkla attīstību periodā no 2020. gada līdz 2040. gadam. Ar plānošanas dokumenta vīziju klātienē iepazīstināja Satiksmes ministrs Tālis Linkaits un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis Mārtiņš Lazdovskis.

Attiecībā uz nacionālas nozīmes plāniem par ātrgaitas ceļiem un to pieslēgumu izveidi Vidzemes teritorijā, pārstāvji atklāja, ka joprojām pastāv diskusija par izvēli starp diviem galvenajiem valsts autoceļiem, kas šķērso Vidzemi: A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) un A2 (Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)).

VPR Attīstības padomes locekļi sniedza vairākus priekšlikumus, t.sk. aicinot plānoto ātrgaitas ceļu statusu piešķirt gan A2, gan A3 autoceļiem, taču neaizmirst arī par vietējas nozīmes valsts īpašumā esošajiem ceļiem, kuru kvalitātes saglabāšana ir būtisks faktors reģiona iedzīvotāju ikdienas mobilitātei un nereti arī faktors dzīvesvietas izvēlei.

Vēl viens no priekšlikumiem, kas izskanēja no klātesošo pašvaldību pārstāvju vidus – ņemt vērā Vidzemē esošo pierobežu un tur esošo ceļu tīklu, kā tas jau darīts citos reģionos, savukārt uz komentāru par Rīgas apvedceļu kā centrālo ātrgaitas kustības mugurkaulu, izskanēja jautājums, ar kādu mērķi jaunā ātrgaitas ceļu koncepcija plānota – nokļūt pēc iespējas ātrāk Rīgā, vai radīt tādu ceļu tīklu, kas būtu labvēlīgs ar tiem, kas izvēlējušies dzīvot un strādāt reģionos.

Tāpat padomes locekļus interesēja ātrgaitas ceļu projekta ieviešanas termiņi un plāns par budžeta līdzekļu piesaisti šāda grandioza projekta realizēšanai, kā arī – vai jau šobrīd, veicot ceļu infrastruktūras un komunikāciju izbūvi un rekonstrukciju, darbi tiek veikti saskaņā ar nākotnes vīziju. 

Sēdes laikā ar Satiksmes ministru tika pārspriests arī jautājums par pievadinfrastruktūras sakārtošanu 3,3 km garumā (V286) uz Daibes poligonu. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu, ka minētais ceļa posms jāiekļauj prioritāro ceļu sarakstā, ņemot vērā, ka tas ir stratēģiski nozīmīgs un saistošs lielai daļai Vidzemes reģiona pašvaldību. Kā minēja Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (SIA ZAAO) vadītājs Gints Kukainis – pie šī brīža laika apstākļiem, ceļa stāvoklis vērtējams kā kritisks, turklāt ceļa noslodze tuvākajā laikā pieaugs, jo, ņemot vērā Eiropas Savienības pieaugošās prasības vides jautājumu risināšanā, paredzama reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” tālāka attīstība.

Prioritāro ceļu sarakstā plānots iekļaut arī ceļa posmu, kas ved uz Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona reģionālo sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu “Kaudzītes” Litenē.

Tāpat tika pārrunāts jautājums par sabiedriskā transporta plānošanas funkcijas un citu uzdevumu deleģēšanu plānošanas reģioniem. Kā atzina Satiksmes ministrs T.Linkaits, izskanējuši jau vairāki priekšlikumi, piemēram, ka plānošanas reģioni varētu pārņemt transporta plānošanas funkciju reģionos, t.sk. multimodālo satiksmes mezglu izveidi, kā arī uzņemties koordinatora lomu veloinfrastruktūras plānošanai reģionos.

Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību vadītāja
Vidzemes plānošanas reģionā