pilsetvideVides un atkritumu apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides serviss” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību Gulbenē aizsāk regulāru publisko diskusiju sēriju ar novada iedzīvotājiem par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jautājumos Gulbenes novadā un jomā kopumā. Pirmā šāda sapulce tiks organizēta jau šī gada 12. februārī pulksten 17.30 Gulbenes novada pašvaldības ēkā – 3.stāva zālē, Ābeļu ielā 2. Pirmajā diskusijā atkritumu apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss” pārstāvēs uzņēmuma vadība.

Šādas veida sapulces Gulbenē tiek plānots vadīt regulāri – vismaz reizi divos mēnešos, atkarībā no aktualitātes. SIA “Pilsētvides serviss” aicina un iedrošina Gulbenes novada iedzīvotājus, kuriem atkritumu apsaimniekošanas jautājumi ir aktuāli un kuriem ir interese par tēmu, ierasties uz šīm sapulcēm. SIA “Pilsētvides serviss” apņēmīgi centīsies atbildēt uz visiem iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Tāpat gulbenieši tiks informēti par jaunumiem un plānoto attiecībā pret Gulbeni no vides apsaimniekošanas perspektīvas. Uzņēmuma pārstāvji labprāt uzklausīs arī novada iedzīvotāju priekšlikumus un ierosinājumus.

12. februāra sapulcē tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • atkritumu apsaimniekošanas rādītāji un situācija Gulbenē,
  • martā paredzētā lielgabarīta un elektropreču nodošanas akcija,
  • drīzumā Gulbenē izsludinātais jauniegādātās atkritumu izvešanas automašīnas dizaina ideju konkurss.

SIA “Pilsētvides serviss” laipni gaidīs Gulbenes novada iedzīvotājus sapulcē, veltīs laiku Jums nozīmīgu jautājumu risināšanai un informēs par aktualitātēm! Uz drīzu tikšanos!

Atgādinām, ka "Pilsētvides serviss" apkalpo Gulbenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopš 2014. gada 18. oktobra. 2019. gada maijā, noslēdzoties kārtējam Gulbenes novada pašvaldības iepirkumam par atkritumu apsaimniekošanu, atkārtoti uzvarēja “Pilsētvides serviss” , kas paredz, ka nākamos 7 gadus uzņēmums turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem. Dažādu jautājumu sakarā “Pilsētvides serviss” aicina vērsties klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 87C, Gulbenē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, zvanīt pa tālruni +371 25749599, vai elektroniski – .

SIA “Pilsētvides serviss”