dapDabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija informē, ka 2019.gadā Gulbenes novadā tika turpināta dižkoku apsekošana, kuras laikā veikta jau zināmo dižkoku pārmērīšana un jaunu dižkoku reģistrēšana. 2019.gadā uzmērīti un reģistrēti šādi dižkoki:

Pagasts

Suga

 Nosaukums

Apkārtmērs

Augstums

x koord.

y koord.

Tirzas

liepa

 

5,47

27

648656

332265

Tirzas

priede

 

2,87

14

648681

332227

Tirzas

duglāzija

 

2,65

25

643781

335554

Tirzas

Rietumu tūja

 

1,61

14

643772

335570

Tirzas

Rietumu tūja

 

2,23

18

644915

335998

Tirzas

priede

Vecadulienas priede

3,7

 

645469

328680

Lizuma

priede

 

2,55

 

637362

347145

Administrācija informē, ka darbs ar dižkoku apzināšanu un uzmērīšanu tiks turpināts arī 2020.gadā. Dati par uzmērītajiem dižkokiem tiek reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/

Dabas aizsardzības pārvaldes izsaka pateicību Gulbenes novada pašvaldībai par sadarbību Gulbenes novadā esošo dabas vērtību aizsardzībā un apsaimniekošanā!