No 6. līdz 9.februārim Gulbenes novada pašvaldības delegācija trīs cilvēku sastāvā (Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone, vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane) pēc starptautiskās sadarbības partnera – Balmazujvarošas pilsētas  (Ungārija) uzaicinājuma devās pieklājības vizītē, kuras ietvaros iepazinās ar pašvaldības darbu un piedalījās tradicionālajā labdarības ballē. Šo dienu laikā tika gūti dažādi iespaidi, kā arī pārrunātas aktivitātes, kurās varētu piedalīties Gulbenes novada iedzīvotāji.

2019.gada rudenī Ungārijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas, un par Balmazujvarošas mēru tika ievēlēts Peter Hegedus (Péter Hegedüs). Abu pašvaldību vadītāji līdz šim savstarpēji nebija tikušies, un šādas pieklājības vizītes, īpaši pēc vēlēšanām, ir vispārpieņemta diplomātijas prakse, kā arī apliecinājums vēlmei turpināt iesākto sadarbību.

Balmazujvaroša atrodas aptuveni 215km attālumā no Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas un aptuveni 25km attālumā no Ungārijas otras lielākās pilsētas Debrecenas. Šeit mitinās 17 000 iedzīvotāji. Viena no galvenajām darbības jomām ir lauksaimniecība – lopkopība, dārzeņu audzēšana un pārstrāde, piena produktu ražošana.

Balmazujvarošā kultūras centrs un mūzikas skola ir izvietota vienā ēkā. Šobrīd kultūras centrā norisinās skatuves atjaunošanas darbi. Savukārt mūzikas skolā audzēkņiem ir iespējams apgūt 20 mūzikas instrumentu spēli, tostarp ģitāru un bungas. Meistarīgo pūšaminstrumentu spēli ir nācies baudīt arī gulbeniešiem, kad Balmazujvarošas pūtēju orķestris “Bekton Concert Band” piedalījās starptautiskajā pūtēju orķestru un amatierteātru festivālā “Hepenings” Gulbenē. Vienojāmies, ka 2021.gadā Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris piedalīsies starptautiskā konkursā Balmazujvarošā, kur dalībniekus vērtēs kompetenta žūrija.

Diemžēl arī Ungārijā ir tendence samazināties skolēnu skaitam mazajās pilsētās. Balmazujvarošas pilsētā ir viena skola ar 500 audzēkņiem no 1. līdz 12.klasei. Skola ir izvietota vienā ēkā ar vairākiem korpusiem. No 1. līdz 8.klasei audzēkņi apgūst pamatizglītību, bet no 9.klases ir iespējams turpināt mācības šajā pašā skolā un apgūt profesiju, piemēram, fotogrāfu, pavāru, pārdevēju, mehāniķi. Savukārt skolēni, kuri ir izlēmuši turpināt mācības augstskolā, pēc 8.klases izvēlas doties uz ģimnāziju. Mācības šajā skolā sākas jau plkst.7.15, līdz ar to dažiem skolēniem nākas celties jau 4.00, lai pagūtu atkļūt uz izglītības iestādi. Pusdienu izdevumus sedz paši skolēni, izņemot gadījumos, kad bērns nāk no nepilnas vai maznodrošinātas ģimenes.

Ungārijā darbojas valsts izveidota sistēma, kuras ietvaros skolēniem ir iespēja vasarā doties divu nedēļu ilgās pilnībā apmaksātās mācībās uz kādu citu valsti, lai uzlabotu svešvalodas zināšanas. Taču konkrēti šī skola Balmazunvarošā ir ieinteresēta gūt pieredzi arī Erasmus+ programmas projektos. Mēs ieteicām sadarboties ar Gulbenes 2.vidusskolu, kurai ir milzīga pieredze šādu projektu īstenošanā. Iespējams, ka nākotnē kopā tiks realizēts kāds projekts.

Pilsētā ir arī bibliotēka un bērnudārzs, kuru darbības princips ir līdzīgs mūsējiem. Šķiet, ka vislielāko pārsteigumu izraisīja fakts, ka tik mazā pilsētiņā, kas ir kompaktāka nekā Gulbene, izbūvēti 5 stadioni. Tas skaidrojams ar to, ka Ungārijā par populārāko sporta veidu ir dēvējams futbols.

Balmazujvarošā vienā ēkā ar muzeju ir izvietots tūrisma informācijas centrs. Vizītes laikā mums bija iespēja piedalīties Ungārijas mākslinieku izstādes atklāšanā, kurā tika eksponēti darbi dažās mākslas tehnikās.

Pašvaldības administrācija ir izvietota vairāk nekā 100 gadus vecā ēkā, kurā atrodas arī dzimtsarakstu nodaļas svinīgo ceremoniju zāle. Savukārt sēžu zāle ir aprīkota ar elektroniskās balsošanas iekārtām, mikrofoniem un nesen arī ar videokamerām, lai varētu nodrošināt domes sēžu translāciju tiešraidē. Arī Gulbenes novada pašvaldība vēlas rīkoties līdzīgi, lai iedzīvotājiem būtu iespēja sekot līdzi notiekošajam domes un komiteju sēdēs.

8.februārī Balmazujvarošas pašvaldība rīkoja jau VII labdarība balli, kurā varēja piedalīties ikviens interesents, iegādājoties ieejas biļeti un pēc vēlēšanās – loterijas biļeti “laimes akai”. Pasākumā piedalījās arī Balmazujvarošas partneri no Rumānijas. Ieņēmumi no biļetēm kalpos vietējās kopienas mērķiem – pilsētas galvenajā laukumā plānots iekārtot jauniešu “stūrīti” ar viedo soliņu un statuju, kas kalpotu arī kā laikrādis. Labdarības balle tika rīkota sporta centrā, kas bija gaumīgi noformēts, nomaskējot skatītāju tribīnes, basketbola grozus un grīdas segumu. Pašvaldība ir vienreiz ieguldījusies materiālu iegādē, kas tiek izmantoti šādu un līdzīgu pasākumu rīkošanā. Šeit noteikti Gulbenes novada pašvaldībai ir no kā iedvesmoties, rīkojot novada mēroga pasākumus.

Vizītes laikā vienojāmies par Gulbenes novada deju kolektīva uzstāšanos Balmazujvarošas pilsētas svētkos augustā un Gulbenes novada motobraucēju dalību tradicionālajā moto festivālā jūlijā, kas tiek realizēts ar Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs uzaicināja Balmazujvarošas mēru un delegāciju atbildes vizītē apmeklēt Gulbenes novadu 2020.gada vasarā.

Sadarbības līgums starp Gulbenes novada pašvaldību un Balmazujvasrošas pašvaldību tika parakstīts 2012.gada 6.jūlijā Gulbenē. Šo gadu laikā ir īstenotas vairākas aktivitātes – jau iepriekš minētā abu pašvaldību pūtēju orķestru dalība festivālos, Gulbenes novada lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Balmazujvarošu, Gulbenes novada motobraucēju dalība motofestivālā, pieredzes apmaiņas vizītes speciālistu vidū.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste