Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība regulāri saņem dažādu mediju jautājumus par darba procesu, norisēm un aktualitātēm pašvaldībā. Tā kā jautājumi var būt saistoši arī iedzīvotājiem, tad no 2020.gada 25.februāra sadaļā “Gulbenes novada pašvaldības atbildes uz mediju jautājumiem” publicēsim negrozītus mediju jautājumus un pilnās pašvaldības atbildes uz tiem.

Jautājums. Rakstu Jums saistībā ar vienu materiālu, kas šobrīd man top laikrakstam. Tas būs par pirmās emocionālās palīdzības mammām - tā saucamajām - PEP mammām, kas Latvijā darbojas aptuveni 10 gadus un sniedz atbalstu emocionālo mammām, kurām ir bērniņi vecumā līdz 3 gadiem. 
Viņas aktīvāk darbojas Rīgā un tās apkārtnē, kā arī vairākās citās Latvijas pilsētās, bet arī konsultē attālināti caur zoom un skype. Man materiālā iztrūkst informācija par to, kā ir šobrīd, ja Gulbenes novadā kādai māmiņai ir nepieciešama emocionāla palīdzība, kādas ir iespējas, jo meklējot, saprotu, ka atbalsts tiek piedāvāts sociālā riska ģimenēm un vēl - psihologu pakalpojumi par maksu. Vai esmu pareizi sapratusi, varbūt Jūs varat man nedaudz palīdzēt saprast - vai tā ir, vai arī ir kāda iespēja kur piezvanīt mammām, kurām ir mazi bērni un vienkārši ir kādi samilzuši jautājumi "saistībā ar mazo bērnu posmu un sevi tajā"? /Viktorija Slavinska-Kostigova, laikraksts “Dzirkstele”/
 

Atbilde. PEP mammu aktivitāte Latvijā ir ļoti pozitīvi vērtējama, tas ir ātrs un ērts atbalsts jaunajām māmiņām, īpaši šajā laikā, kad ir Covid ierobežojumi. Uzmanības sadalīšana starp daudzajām vajadzībām un rūpēm ģimenē, kurā ir mazulis, prasa enerģiju un pacietību, un diezgan ātri var izsīkt fiziskie, emocionālie resursi. Ja nav atbalsta un ir vēlme būt perfektai mammai, ar laiku ierastās lietas var sākt šķist nepatīkamas, apgrūtinošas un pat kaitinošas. Lai dotos pie speciālista, māmiņai ne vienmēr ir brīvs laiks.

Mūsu novadā pēc psiholoģiskās palīdzības var griezties pie jebkura praktizējoša psihologa, kas konsultē gan privātpraksēs, gan iestādēs. Informācija saziņai ir pieejama, un tā tika aktualizēta no jauna internetvietnē par Izglītības pārvaldes atbalsta personāla pieejamību, ir tikai jāizdara izvēles. Pēc pieredzes varam teikt, ka visbiežāk vecāki griežas pēc palīdzības, kad bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bažījoties par bērnu problēmām, nepiemērotu uzvedību, attīstības procesu, bet mazāk par savām izjūtām.

Jautājums. Man ir jautājums - priecāšos, ja varēsiet man palīdzēt vai arī norādīt, kam varu vaicāt konkrēti. Sakiet lūdzu, kā veicies ar 18. maijā uzsākto sešu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu Gulbīšu parka atjaunošanas metu konkursa ietvaros.Bija plānots, ka rezultāti būs zināmi līdz maija beigām. Vai tie ir noskaidroti? Kāds ir vērtējums un rezultāts konkursam? Kas tajā piedalījās? /Viktorija Slavinska-Kostigova, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Konkursa ietvaros iesniegto darbu izvērtēšana ir prasījusi vairāk laika, nekā tas bija iecerēts sākotnēji. Rezultāti šobrīd vēl nav zināmi, bet tiklīdz būs - informēsim!

Jautājums. "Dzirkstele" ir saņēmusi Gulbenes skolēnu vecāku jautājumu: "Kā pašvaldība tērēs līdzekļus, kas sakarā ar COCID-19 krīzi ir palikuši pāri slēgto skolu dēļ: elektrība, ūdens ekonomija?" Cik lieli ir šie līdzekļi, kurus izdevies ietaupīt sakarā ar krīzi? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd nevaram pateikt precīzu ietaupījumu tieši krīzes laikā. To, vai vispār šogad ir/būs finanšu līdzekļu ietaupījums uz izglītības iestāžu ēku uzturēšanu, varēsim pateikt gada nogalē. Ja ietaupījums būs, par to izlietojumu vai paturēšanu atlikumā lems deputāti gada nogalē.

Jautājums. Vai varētu gūt komentārus pār šādu tēmu. Bauskas novadā notiek diskusijas par to, kā vajadzētu turpināt industriālā parka teritorijas apsaimniekošanu. Vai zemi pārdot, vai pārdot ar nosacījumiem vai bez, rīkot vienkārši izsoles jeb gaidīt, kad izdosies piesaistīt konkrētu uzņēmēju ar konkrētu projektu. Vai nomāt zemi uz ilgāku laiku. Vai varat padalīties ar pieredzi, kā notiek jūsu pašvaldības industriālā parka attīstība? /Uldis Varnevičs, laikraksts “Bauskas Dzīve”/

Atbilde. Pašlaik Gulbenes novadā ir viens industriālais parks – Stradu pagasta Šķieneros, kas tiek attīstīts ciešā sadarbībā ar tur esošajiem uzņēmējiem. Gulbenes novada pašvaldība no savas puses apņēmusies sakārtot sev piederošo infrastruktūru, lai no tā būtu ieguvums gan piegulošajiem uzņēmumiem, gan potenciālajiem jaunajiem uzņēmumiem, kas tur varētu ienākt. Šobrīd ir ideja, piesaistot ārējo finansējumu, uzbūvēt angāru un rīkot īres tiesību izsoli.

Jautājums. Gulbenē, Brīvības ielā pašlaik notiek darbi. Tiek pielabots vēl nerekonstruētais posms, kas apgrūtina dzīvi autovadītājiem? Tur pirms laika bija uzlikta ātrumu ierobežojoša zīme - 30 kilometri stundā. Tad tagad šis posms tiek savests kārtībā? Kas veic darbus? Cik ilgi tie notiks? Un kas tiks paveikts? Vai darbi tiek veikti par budžeta naudu? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Kā jau ziņojām iepriekš, tiek veikts asfaltseguma remonts Brīvības ielas posmā no iebrauktubves uz veikalu "Beta" līdz Brīvības un Krasta ielas krustojumam. Šis posms jau kādu laiku ir bijis apgrūtinājums autovadītājiem un sāka kļūt bīstams. Tā kā šobrīd tiek darīts viss, lai varētu veikt Brīvības ielas posma no dzelzceļa sliedēm pie Bērzu ielas līdz krustojumam ar Parku ielu pārbūvi, tad šajā mazajā problemātiskajā posmā tiks izdarīts minimums, lai līdz pārbūves projekta īstenošanai transportlīdzekļi varētu normāli un droši pārvietoties. Darbi ir jāpabeidz līdz 2020.gada 31.maijam, un tos par pašvaldības budžeta līdzekļiem veic SIA "Ceļinieks 2010".

Jautājums. Redzam, ka uz novada pašvaldības ēkas jumta tika likti saules paneļi. Tas vēl ir procesā un ir termiņi? Bet varbūt montāža jau pabeigta? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šeit ir informācija par saules paneļiem: https://www.gulbene.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/361-saules-energijas-izmantosana-gulbenes-novada-pasvaldibas-administracijas-eka-lidz-20-01-2021/7311-uzsakta-saules-panelu-uzstadisana-uz-pasvaldibas-administracijas-ekas-jumta

Jautājums. Gribeju pavaicat, vai Gundega Ķikuste ir sapratusi "Dzirksteles" domu. ka tomēr viņas viedoklis joprojām tiek gaidīts sakarā ar Dārtas Bežanes atbrīvošanu no darba un varbūt arī vispār - gan sakarā ar jau aprakstīto semināru, gan ļoti gaiši un pozitīvi sakara ar ierobežojumu mīkstinšanu kultūras nozarei COVID-19 pandemijas kontekstā? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. D.Bežane atbrīvota saskaņā ar Darba likuma 47. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu. Darba devējs ir izvēlējies pārtraukt darba tiesiskās attiecības, jo darbinieks nav atbildis ieņemamajam amatam. Laikrakstā iepriekš aprakstītais uzteikuma iemesls ir subjektīva interpretācija, mēģinot sasaistīt situācijas apstākļu sakritību. Lai nākotnē neietekmētu darbinieka iespējas darba tirgū, uzteikuma iemesli laikrakstam detalizēti netiks komentēti.

Darbs ar Kārli Anitenu bija ļoti vērtīgs šajā laikā, jo kultūras darbiniekiem ir pilnībā jāmaina ierastais darbības virziens. Nekas vairs nebūs kā agrāk, to apzinājāmies jau ļoti drīz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī. Lai vai kā, ar lepnumu varu teikt, ka neesam sēdējuši un gaidījuši labākus laikus, bet strādājuši ar sevi, lai mainītos paši un pielāgotos jaunajai situācijai. Kultūras pārvaldes darbinieki ir spējuši pilnībā pārprofilēt savu domāšanu. Tiek izstrādātas arvien jaunas idejas, kas līdz šim šķita nerealizējamas. Arī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde pagājušajā nedēļā notikušajā tiešsaistes seminārā par kultūras dzīvi turpmāk akcentēja, ka “ir jāmainās kultūras darbiniekiem, nevis jāgaida, kad viss atgriezīsies ierastajās sliedēs, un nevajag baidīties aicināt palīgā ekspertus, kuri palīdz šajā pārmaiņu procesā”, kas tikai apstiprina, ka ejam pareizo ceļu, lai pielāgotos un mainītos. K. Anitena padomi, metodes un mūsu darba analīze bija ļoti vajadzīga visiem darbiniekiem un, strādājot visiem kopā, ir pavisam cits efekts un rezultāts. Tas bija iedvesmojoši, motivējoši un ļoti vienojoši visai mūsu komandai šajā laikā.

No sirds priecājamies, ka no 18.maija tiek vērtas kultūras un tautas namu durvis apmeklētājiem. Pakāpeniski atdzīvosies arī dažādas kultūras aktivitātes, kas tiks piedāvātas sabiedrībai nelielu pasākumu, izstāžu, sociālo tīklu akciju/uzsaukumu vai kādā jaunā formātā. Kultūras dzīve bija pieklususi, bet ne apstājusies  – vairāk strādāsim pie kino pieejamības novadā, izmantosim audio un video opcijas, organizēsim dažādas aktivitātes un konkursus sociālajos tīklos. Piemēram, esam uzsākuši Zelta fonda akciju, kuras ietvaros no jauna iepazīstinām sabiedrību ar saviem talantīgajiem un vispusīgajiem kultūras cilvēkiem.
Ļausim daļēji atsākt darbu arī pāris amatiermākslas kolektīviem - rokdarbu kopām, lietišķās mākslas pulciņiem un mākslas studijām, kur varam pilnībā nodrošināt distanci un visu sanitāro prasību ievērošanu iekštelpās - vismaz 4m2 uz cilvēku, vienlaikus telpā atrodoties 3 pulciņa dalībniekiem (atkarībā no telpas platības) vadītāja uzraudzībā.

Jautājums. Gulbenes novada domes 30.aprīļa sēdē pašvaldības izpilddirektore Lienīte reinsone teica, ka pašvaldības 15 iestādēs 63 darbinieki atrodas dīkstāvē. Kas tas ir par iestādēm? Kādu kategoriju darbinieki atrodas dīkstāvē? Kāda veida tiek nodrošināts viņu atalgojums?Vai tagad pēc daļējas ierobežojumu atcešanas valstī dīkstāvē esošo darbinieku skaits samazināsies? Joprojām loti gaidām informāciju par dīkstāvēm pašvaldībā, par ko iepriekš jau tiku Jums jautājusi. Otrs lūgums - cik liels ir valsts mērķdotācijas apmērs, kuru būs Gulbenes novada pašvaldībai jāatskaita atpakaļ valsts budžetā (runa ir par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu skolēnu mazaizargātajām kategorijām pandēmijas un attālinātā mācību procesa laikā)" /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Kas tas ir par iestādēm? Galvenokārt tās ir izglītības iestādes

Kādu kategoriju darbinieki atrodas dīkstāvē? Galvenokārt tie ir fiziskā darba veicēji - nakts aukles, dežuratnti, šoferi, virtuves darbinieki, fizioterapeits, mūzikas un sporta skolotāji pirmsskolas izglītības iestādēs, internāta skolotāji.

Kāda veida tiek nodrošināts viņu atalgojums? Atbilstoši Darba likuma nosacījumiem.

Vai tagad pēc daļējas ierobežojumu atcešanas valstī dīkstāvē esošo darbinieku skaits samazināsies? Tuvākajā laikā tiks pārskatīts, kuri darbinieki varēs atgriezties normālā darba ritmā, bet kuriem - vēl būs jāatrodas dīkstāvē.

Cik liels ir valsts mērķdotācijas apmērs, kuru būs Gulbenes novada pašvaldībai jāatskaita atpakaļ valsts budžetā? Tā kā šobrīd notiek sarakste ar Izglītības un zinātnes ministriju, tad pašlaik nav iespējams pateikt vai un cik jāatskaita atpakaļ.

Jautājums. Iedodiet, lūdzu, Kārļa Anitena telefona numuru. Internetā nav pieejams un mums nav. Vēlamies sazināties ar viņu un noskaidrot inforāciju no viņa paša. /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Neesam tiesīgi izsniegt trešās personas tālruņa numuru. Varbūt kolēģiem no "Nekā personīga" variet pajautāt?

Jautājums. Vai uz centra "Dzelzceļš un Tvaiks" vadītāja amatu būs pretendentu atlase? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Pašlaik vakance netiks izsludināta. Sākotnēji kopā ar jauno vadītāju Simonu Sniķi tiks veikts Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" darbības un iekšējo resursu izvērtējums. Pēc kā tad arī tiks lemts vai ir nepieciešams izsludināt vakanci.

Jautājums. Sakiet, lūdzu, kas tika šodien nolemts par Sveķu skolas bērnu ēdināšanas kompensēšanu? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Lēmums pieņemts saskaņā ar MK 2020.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.170, kas groza MK 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103, papildinot to ar 4.3.4 apakšpunktu. Tātad Sveķu pamatskola nodrošinās ēdināšanas pakalpojumu visiem šīs skolas audzēkņiem neatkarīgi no viņu deklarētās dzīvesvietas pārtikas paku piegādes veidā uz izglītojamā dzīvesvietu ne retāk, kā reizi divās nedēļās. Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas noteiktas ne vairāk kā 5 eiro apmērā dienā uz vienu izglītojamo. Piegādājot šīs pārtikas pakas, pie viena skolēniem tiek nogādāti arī mācību materiāli.

Jautājums. Vēlējāmies pajautāt, kāda ir lietas virzība saistībā ar Baložu ielu. Vai joprojām turpinās tiesvedība? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Tiesvedība saistībā ar Baložu ielu joprojām turpinās. Savulaik Gulbenes novada pašvaldība nepieņēma būvuzņēmēja SIA „RBSSKALS būvvadība” veiktos darbus Baložu ielā Gulbenē, jo tie tika veikti nekvalitatīvi. Līdz ar to par šiem nekvalitatīvajiem darbiem pašvaldība būvuzņēmējam nesamaksāja. Neskatoties uz to, ka tiesvedība joprojām turpinās, 2020.gadā pašvaldība Baložu ielā veiks kanalizācijas tīklu labošanas darbus, savukārt 2021.gadā – asfalta seguma virskārtas ieklāšanu. Šo būvdarbu veikšanai izmantos finanšu līdzekļus, kas netika izmaksāti būvuzņēmējam par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem.

Jautājums. Vēlējāmies pajautāt sekojošu lietu - gan kanalizācijas, gan lietusnotekūdeņu aku vāki pēc ceļu remontiem nav vienā līmenī ar asfaltu - vai iekrīt vai uzceļas. Iespējams, nav kārtīgi noblīvēta grunts. Šādi aku vāki rada bīstamību autovadītājiem, var bojāt mašīnas, un visbiežāk gadās pārsists karteri. Viskatastrofālākā ir Vidus iela, arī Līkā iela. Savukārt ne tik sen taisītajai Dzelzceļa ielai viss asfalts ir saplaisājis. Autovadītāji mums ir jautājuši, kāpēc dažus gadus pēc ceļa remonta, tam rodas defekti. Kurš ir atbildīgs par to, vai būtu jālabo? Kāpēc ir tāda situācija ar tiem aku vākiem? Tiešām nav kārtīgi noblīvēta grunts vai tāpēc, ka GUlbene  atrodas purvainā vietā? varbūt tam ir pavisam cits iemesls? Bet vai ir risinājums? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, kāpēc tas tā notiek. Ir vairāki faktori, kas var ietekmēt procesus. Piemēram, Vidus ielā un Līkajā ielā pirms vairāk nekā 10 gadiem tika veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, bet netika veikta pilna ielu pārbūve. Ņemot vērā toreiz pieejamos finanšu resursus, projektā netika paredzēta tur esošās mālainās augsnes nomainīšana uz smilšaino, kuru ir iespējams sablīvēt. Svārstoties klimatam, šī mālainā augsne “staigā”, līdz ar to ceļa segumā rodas pacēlumi/iesēdumi. Savukārt Dzelzceļa ielā tika atjaunota ceļa seguma virskārta, jo arī šajā reizē bija jāņem vērā pieejamie finanšu resursi un to efektīvākais izlietojums. Veicot būvdarbus dažādās pilsētas vietās, secināts, ka Gulbenē reljefs un grunts ir dažāda – tā nav visur vienāda. Būtībā ir jāņem vērā, kāda ir grunts attiecīgajā vietā, kāda ir klimatisko apstākļu ietekme, būvdarbu kvalitāte, kā arī tas vai projektā ir paredzēta pilna grunts nomaiņa, un, protams, pieejamie finanšu līdzekļi. Iesēdumi atsevišķās pilsētas ielās, kur to ir lietderīgi darīt, tiek laboti, izmantojot garantiju. Ja tā ir beigusies – tad pašvaldības resursus.

 
Jautājums. Gulbīšu parkā nav daļas "gulbju" soliņu. Vai tie noņemti pavisam, varbūt bija salauzti? Kad tie atgriezīsies savās vietās? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/
 

Atbilde. Daži no soliņiem ir sabojāti/nokalpojuši tik ļoti, ka nav vairs atjaunojami. Savukārt citi soliņi joprojām atrodas ziemas glabāšanā, bet drīzumā tiks atkal izvietoti atpakaļ. Šobrīd nav konkrēta datuma, kad tas tieši varētu notikt.

Jautājums. Vai varam uzzināt, vai kameru, kas nofilmēja Rīgas un Bērzu ielas krustojumā agresīvo autobraucēju, ir uzstādījusi pašvaldība? Un vēl pie iepriekšējā e-pasta jautājums, cik maksā sabojāto ceļa zīmju atjaunošana un par kādiem līdzekļiem tas notiks. Paldies! /Pārsla Konrāde laikraksts “Dzirkstele”/

Jā, videonovērošanas kameru ir uzstādījusi Gulbenes novada pašvaldība. Vainīgā persona konkrēti šajā gadījumā ir noskaidrota. Ceļa zīmes ir pasūtītas pie izgatavotāja, rēķins par šo pakalpojumu vēl nav saņemts. Provizoriski tas varētu būt līdz 200 eiro. Precīza summa būs zināma tiklīdz tiks saņemts rēķins par zīmju izgatavošanu. Pēc tam Gulbenes pilsētas pārvalde vērsīsies Valsts policijā un pie apdrošinātāja, lai piedzītu zaudējumus. Pēc šādiem gadījumiem zīmju uzstādīšanu parasti veic Gulbenes labiekārtošanas iestāde. Atgādināsim, ka Gulbenē ir uzstādītas vairāk nekā 20 videonovērošanas kameras no kurām 15 ir jaunas. Ar videonovērošanas sistēmas palīdzību ir atklāti vairāki pārkāpumi un noziegumi.

Jautājums. Lasītāja vēstule, lūdzam komentāru!

Labdien, velētos pievērst uzmanību Gulbenes spārites parkam. Esmu sūtijis epastu uz Gulbenes novada domi bet atbildi diemžēl neesmu saņēmis. Jau ilgāku laiku esmu novērojis spārites parkā slēpošanas trasē, kur cilvēki ikdienā pastaigājas kā arī skrien ir izbraukāts ar kvadracikliem. Diemžēl patreizējā situācija tur ir drausmīga, no skaistas pastaigu vietas ir izveidota dubļu trase kur īsti ar kājam izziet nav iespējams. Varbūt jūs varat noskaidrot no domes kā viņi ir domājuši šo lieto novērst Peters Pedruks /Ginta Alberte, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Gulbenes pilsētas pārvaldei un Gulbenes novada Pašvaldības policijai šī situācija ir zināma un tiek meklēti risinājumi. Tiek apsvērta doma par barjeru vai ceļa zīmju uzstādīšanu parkā un pie iebraukšanas parkā.

Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” 3.4.punkts nosaka, ka par braukšanu ar velosipēdu, mopēdu, motorolleru, motociklu un kvadriciklu pa apstādījumiem – uzliek naudas sodu līdz 75 eiro. Gulbenes novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumos lietoto terminu skaidrojumā minēts, ka apstādījumi, cita starpā, sevī ietver arī jēdzienu parks.

Šobrīd ir aizdomas par personām, kuras braukā ar kvadriciklu pa parku, tādējādi pasliktinot tā stāvokli. Pašvaldības policija veiks pasākumus lai pārtrauktu saistošo noteikumu neievērošanu.

Jautājums. Vēlējāmies jums pajautāt šādu lietu - zinām, ka daļa pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku šobrīd izmanto ikgadējo atvaļinājumu, bet kā ir ar mūsu kultūras darbiniekiem? Arī devušies atvaļinājumos vai varbūt izvēlas piespiedu dīkstāvi? Izvēles jau laikam šobrīd viņiem lielas nav, jo krīzes dēļ negatīvi ietkemēta arī kultūras joma. /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Arī Gulbenes novada kultūras darbinieku ikdiena nenoliedzami ir ietekmēta, bet tas nenozīmē, ka darbs ir apstājies.

Kultūras pārvaldes administrācijas darbinieki šajā laikā:

 • iesnieguši projekta pieteikumu Vidzemes plānošanas reģionā "Iedvesmas cēliens amatiermākslā";
 • no jauna izstrādā atlīdzības sistēmu amatiermākslas kolektīviem;
 • veic tirgus izpētes dažādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (skaņas, gaismas sistēmu, ēdināšanas);
 • izpilda pašvaldības rīkojumos norādītās prasības, informējot visus darbiniekus par veicamajām darbībām, piemēram, norāžu izvietošana pie struktūrvienībām, personu reģistrēšana ienākot iestādē (tikai īpašas vajadzības gadījumā) u.c. drošības pasākumu nodrošināšana un kontrole;
 • veic apsekošanu skaņas un gaismas iekārtu tehniskajam stāvoklim un komplektācijām, lai izstrādātu vienotu 3-5 gadu plānu iekārtu papildināšanai un nomaiņai visā novadā (visās struktūrvienībās);
 • apkopo informāciju, nodefinē idejas un plānus par kuriem rakstīt projektu pieteikumus tuvākajā nākotnē līdzko būs uzsaukumi;
 • sistematizē un aktualizē personāla lietas – atjauno CV un aktualizē informāciju par darbinieku prasmēm, aktualizē amatu aprakstus atbilstoši reālajai situācijai un darba specifikai, kā arī apzina iespējas papildināt amatu katalogu atbilstoši Kultūras pārvaldes funkcijām un darbu specifikai.
 • regulāri sazinās ar struktūrvienību vadītājiem par darāmajiem darbiem ierobežojumu periodā;
 • atjauno informāciju un foto par visiem amatiermākslas kolektīviem Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv;
 • kopā ar pašvaldības sabiedrisko attiecību un IT speciālistiem strādā pie kultūras nozares sadaļas aktualizēšanas Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, lai interesentiem būtu pieejama pilnvērtīga informācija par Kultūras pārvaldes darbu un kultūras dzīvi Gulbenes novadā.

Kultūras/tautas namu darbinieki šajā laikā:

 • veic revīzijas namos, apzina rekvizītus;
 • raksta scenārijus un apzina pakalpojumu sniedzējus plānotajiem pasākumiem 2020.gada otrajā pusē;
 • veic ģenerāltīrīšanu un regulāru telpu dezinfekciju kultūras/tautas namos;
 • Gulbenes kultūras centra kasē dala Gulbenes novada pašvaldības pārtikas kartes;
 • analizē pērnā gada un šī gada pasākumus, apzina kļūdas un plāno pasākumus vai jaunas idejas 2021.gadam – pasākumiem, kas šogad tika atcelti;
 • veic tirgus izpētes budžetā apstiprināto remontdarbu veikšanai un projektēšanai. Šogad teju visos kultūras/tautas namos ir plānoti mazāki vai lielāki remontdarbi, kas šobrīd notiek, ievērojot visas valstī noteiktās prasības saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu (pakalpojuma sniedzējs-remontdarbinieks rakstiski kopā ar līgumu apliecina, ka ne pats, ne ģimenes locekļi nav bijuši pandēmijas skartajos reģionos vai saskarsmē ar Covid-19 inficētām personām). Citas personas struktūrvienībās ielaistas netiek;
 • dekorē struktūrvienību apkārtni Lieldienu noskaņās;
 • apkopo, aktualizē un iesniedz Kultūras pārvaldes administrācijas prasīto informāciju.

Kultūras pārvaldes darbinieki plāno vairākus radošus izaicinājumus sev un sabiedrībai, lai veidotu pozitīvāku ikdienu šajā laikā.

Amatiermākslas kolektīvi šajā laikā:

 • visu amatiermākslas kolektīvu vadītāji iesnieguši atskaites par iepriekšējā ierobežojumu periodā paveikto un šā brīža periodā plānoto ar konkrētām darbībām un konkrētiem piemēriem repertuāra pilnveidē;
 • vadītāji aktīvi izmanto Latvijas Nacionālā kultūras centra piedāvātos resursus gan e-apmācībai, ritmikas, iesildīšanās, elpošanas kompleksu apguvei, deju un dziesmu Zelta fonda video un nošu studēšanai, lai veidotu nākamo gadu repertuāru atbilstoši amatiermākslas kolektīva grupai un kategorijai.

Informācijai – 2003. gada 17. oktobrī UNESCO Ģenerālā konference pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Latvija aktīvi piedalījās Konvencijas izstrādē, un kā astotā valsts pievienojās tai 2005. gadā. Konvencijā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē Kultūras Ministrija (KM) arī valsts un pašvaldību institūcijas.

2014.-2020.gada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas stratēģijā pašvaldības ir atzīmētas kā veiksmīgs ilgtermiņa sadarbības partneris, kuru viena no autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Pašvaldības savā teritorijā atbalsta gan Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanu, gan tautas mākslas kolektīvus un pasākumus par tradicionālās kultūras tradīciju uzturēšanu un izkopšanu. Ar šo vēlamies uzsvērt, ka nekādā gadījumā nevaram pieļaut kolektīvu vadītāju atlaišanu, jo ir vienkārši sagraut to, kas gadu gaitā ir būvēts un kopts, savukārt pēc tam atgūt iepriekšējo līmeni, kolektīvu skaitu un motivāciju no dalībniekiem vai vadītājiem – neiespējami.

Cilvēkam izvēloties vietu, kur apmesties uz dzīvi, ir svarīgas trīs lietas: darbs; apkārtējā vide un mājoklis; iespēja pašrealizēties brīvajā laikā. Viena no šīm iespējam ir kultūras dzīve, kas šobrīd šķietami ir apstājusies, tomēr joprojām ir nemainīgi būtiska ikvienam no mums.

Jautājums. Kāda mūsu lasītāja jautā, kur drīkst likt pilsētas teritorijā salasītos atkritumus? Ir atnācis pavasaris un kamēr nav saaugusi zāle, mēs katrs varētu pacelt kādu nesmukumu, negaidot Lielo talku! /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Savāktos atkritumus, ja tās ir tikai dažas vienības, var izmest pilsētā esošajās publiskajās atkritumu urnās. Ja savāktie atkritumi ir otrreiz pārstrādājami, tad aicinām tos ievietot šķiroto atkritumu konteineros, kas ir visiem brīvi pieejami. Ja iedzīvotājs publiskajā telpā ir salasījis ļoti daudz dažādu atkritumu, tad aicinām darba dienās darba laikā sazināties ar Gulbenes labiekārtošanas iestādi (t. 64474300 vai 29354272), kas palīdzēs ar maisu savākšanu.

Jautājums. iedzīvotāji ir nesapratnē un mums ziņo šādu vēsti, ko var lasīt arī www.alulksne.lv., proti, ka
Esam (Alūksnes pašvaldība)  izvēlējušies atbalstu ēdināšanai nodrošināt pārtikas paku veidā tādēļ, lai drīkstētu izlietot no valsts budžeta piešķirto dotāciju, jo izsniegt pārtikas kartes vai veikt naudas pārskaitījumu vecāku kontā pašlaik nav atļauts.
Mums vecāki zvana un jautā, ka pārtikas kartes (kādas būs mums), tiešām nav atļautas? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Pārtikas kartes 100% tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, jo valdības pieņemtais lēmums saistībā ar mērķdotācijas novirzīšanu brīvpusdienu nodrošināšanai neparedz pārtikas karšu izsniegšanu. Turklāt valdības lēmums nosaka, ka mērķdotāciju var izmantot brīvpusdienu nodrošināšanai tikai trūcīgo, maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu bērniem no 1. līdz 4.klasei, kuri ir deklarēti attiecīgajā novadā.

Gulbenes novada pašvaldība šobrīd apzina tos skolēnus, kuri ir deklarēti Gulbenes novadā un atbilst kādam no valdības lēmumā noteiktajiem kritērijiem – trūcīgs, maznodrošināts vai nāk no daudzbērnu ģimenes.  Šobrīd pašvaldībā šādas datu bāzes nav. Piemēram, ne visas daudzbērnu ģimenes ir trūcīgas vai maznodrošinātas, līdz ar to nav nekādā uzskaitē.

Lai nevilcinātu laiku, kā arī, lai nešķirotu – kuram pienāksies tikai pārtikas paka, bet kuram – tikai pārtikas karte, Gulbenes novada pašvaldība pieņēma lēmumu visiem izglītojamajiem, kuri jau līdz šim saņēma Gulbenes novada pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, piešķirt pārtikas kartes.

Par valdības piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu (atbilstoši valdības lēmumam) Gulbenes novada pašvaldībai komitejas vai domes sēdē būs vēl jāpieņem atsevišķs lēmums. Šī mērķdotācija nekur nepazudīs, bet sasniegs attiecīgo auditoriju.

Šobrīd Latvijas Pašvaldību savienības un pašvaldību līmenī notiek aktīva diskusija par šo valdības lēmumu, kas pašvaldībām uzliek papildus slogu gan datu apkopošanā, gan pusdienu vai pārtikas paku izvadāšanā.

Jautājums. Vai pārtikas kartes skolēniem varēs nogādāt jau līdz Lieldienām? "www.gulbene.lv" lasāms, ka līdz 9.04. aicina pieteikties komersantus par pārtikas preču nodrošināšanu skolēniem ārkārtējās situāijas laikā. Tad jau tās, visticamāk, varēs saņemt pēc Lieldienām? Kāda ir virzība šajā jautājumā? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd rīkojamies tā, lai rīt varētu uzsākt karšu izdalīšanu, taču tikai šovakar kartes saņemsim no tipogrāfijas. Tās vēl ir jāapzīmogo un jāsadala, kā arī jānogādā uz izdales punktiem. Tāpat vēl nav noskaidroti visi komersanti/veikali, kuros varēs atprečot kartes.

Jautājums. Kā pašvaldībai veicās sarunās ar Ogres tehnikumu par programmu piedāvājuma paplašināšanu un to īstenošanu Gulbenē? /"Dzirkstele"/

Atbilde. Šajā mācību gadā, plānojot gan piedāvājumu vispārējā vidējā izglītībā, gan apzinot, kādas profesionālās vidējās izglītības programmas 9.klases skolēni nākamajā mācību gadā vēlētos apgūt, tika veikta skolēnu aptauja. Aptaujā piedalījās 81% 9.klases skolēnu, kas mācās Gulbenes novada izglītības iestādēs. 40% aptaujāto skolēnu plāno iegūt vidējo izglītību, 48% iecerējuši reizē ar vidējo izglītību apgūt kādu no profesijām, 12% skolēnu tajā brīdī vēl nebija izlēmuši, kādu tālākās izglītības veidu izvēlēties.

Lielākā interese skolēniem ir par šādām specialitātēm: multimediju dizaina speciālists, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, datorsistēmu un programmēšanas tehniķis, vizuālās reklāmas speciālists. Jāsaka gan, ka nevienā no specialitātēm interesantu skaits nav tik liels, lai varētu izveidot atsevišķu grupu, tātad 20-24 skolēni. Šādās situācijās risinājums ir veidot apvienotās grupas, kurās vidējās izglītības mācību priekšmetus skolēni mācās kopā, un uz profesionālajiem priekšmetiem dalās grupās.

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un datiem, kas ir karjeras konsultantiem, mēs lūdzām Ogres tehnikuma vadību izskatīt iespēju paplašināt piedāvājumu Gulbenes novadā. Mūsu vēlme bija, lai skolēniem ir plašāks programmu piedāvājums un arī iespēja profesionālo vidējo izglītību iegūt ne tikai Rankā, bet arī Gulbenē, protams, nedublējot arodizglītības programmas, kas tiek piedāvātas Rankā.

Ārkārtas situācija valstī ir mainījusi akcentus izglītībā, šis ir laiks, kad katra izglītības iestāde rūpējas, lai rastu labākos risinājumus, kā nodrošināt attālinātu mācīšanos, pārmaiņu īstenošanas resursi ir ierobežoti. Arī ģimenēs visa uzmanība ir veltīta tam, lai atbalstītu bērnus šajā citādajā izglītības iegūšanas veidā. Šobrīd arī komunikācija ar ģimenēm par skolēnu tālākās izglītības jautājumiem ir apgrūtināta. Tāpēc šajā situācijā esam ar Ogres tehnikuma vadību vienojušies, ka nākamajā mācību gadā programmu piedāvājums būs plašāks, taču īstenošanas vieta būs tikai Ranka. Kopā strādāsim, lai stiprinātu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietu Rankā, nodrošinot tās pieejamību (transporta kustību) mūsu novada jauniešiem un turpinot labiekārtot skolas fizisko vidi, papildinot materiāltehnisko bāzi. Nākamajā mācību gadā jauniešu interešu, vajadzību un vēlmju izpēti turpināsim, ja arodizglītības ieguve Gulbenē uz vietas joprojām būs aktuāla, turpināsim meklēt risinājumus šīs iespējas īstenošanai.

Vērtējot aizvadīto mācību gadu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā, jāsaka liels paldies Ogres tehnikuma kolēģiem par neatlaidību un ieguldīto darbu kvalitatīva arodizglītības procesa turpināšanai Gulbenes novadā. Ogres tehnikumam ir mērķtiecīgs redzējums arodizglītības attīstīšanai, ko atbilstoši savai vīzijai soli pa solim turpina īstenot.

Jautājums. Vēl vēlējāmies pajautāt šādu lietu - vai tiesa, ka bērnudārzu  darbinieki sāk doties atvaļinājumos. Kāda ir situācija? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts dežūrgrupu darbs, ko veic daļa pedagogu. Ir skolotāji, kas strādā attālināti, nodrošinot mācību un audzināšanas procesu izglītojamajiem, sadarbojoties ar ģimeni. Tie pedagogi un darbinieki, kuriem nevaram nodrošināt pilnu noslodzi, var izvēlēties piespiedu dīkstāvi, ko vairāki strādājošie arī izmanto vai šajā laikā izmantot  ikgadējo atvaļinājumu.

Jautājums. Rakstu, pārstāvot laikrakstu "Alūksnes un Malienas Ziņas" , tā kā veidojam publikāciju par teritoriālo reformu, kas skars arī Apes novadu, veicam izpēti par Apes pilsētai tuvākajām vietām, vai būtu iespējams šīs dienas laikā uzzināt tādus datus: Cik Gulbenes pilsētā ir: aptieku, degvielas uzpildes staciju, lielākie tirdzniecības centri, medpunkti, zobārstniecības iestādes, dzīvnieku patversmes, veterinārās klīnikas, kultūras iestādes, kafejnīcas/restorāni/izklaides vietas, viesnīcas, bērnudārzi, skolas, sporta skolas/centri, lielākie tūrisma objekti/apskates vietas. /Loreta Jargane, Alūksnes un Apes novadu laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas", portāla "Alūksniešiem.lv" redaktore/

Atbilde. Labdien! Paldies par izrādīto interesi!

Gulbenes pilsētā ir:

 • 6 aptiekas
 • 5 degvielas uzpildes stacijas
 • 1 tirdzniecības centrs
 • 9 medpunkti (poliklīnika; slimnīca; ģimenes ārstu prakses (vairākas ir izvietotas vienā ēkā); laboratorijas, veselības iestādes)
 • 8 zobārstniecības iestādes
 • 0 dzīvnieku patversmes
 • 3 veterinārās klīnikas,
 • 3 kultūras iestādes (kultūras centrs, muzejs, bibliotēka)
 • 13 kafejnīcas/restorāni/izklaides vietas
 • 5 naktsmītnes
 • 3 bērnudārzi
 • 5 skolas (2 pašvaldības vispārizglītojošās skolas, 1 privātskola, kur mācības notiek pēc valdorfpedagoģas metodēm, 1 pašvaldības mūzikas skola, 1 pašvaldības mākslas skola)
 • 1 sporta skola un 1 sporta centrs (jāpiebilst, ka ir 3 stadioni)
 • 7 lielākie tūrisma objekti/apskates vietas (Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”; Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļš (bānītis); Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atklātā krājumu glabātuve “Klēts”; Spārītes parks, Gulbīšu parks, Vecgulbenes muižas parks, elektrovilcieniņš)

Jautājums. Līdz 9.martam pretendenti  varēja pieteikties pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora amatam. Kāda ir bijusi interese? Kad būs zināms rezultāts? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Uz izsludināto vakanci tika saņemti 4 pieteikumi, kuru izvērtēšana un izvirzīšana 2.kārtai (pārrunām) notiks šonedēļ. 

Jautājums. Ir zināms, ka Gulbenes 2.vidusskolā telpas ir pieejamas bērniem ar kustību traucējumiem, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā ir ilifts, taču ir ierobežojumi nokļūšanai uz visiem kabinetiem. Kā Jūs komentētu šīs situācijas risināšanu, jo šobrīd 2. vidusskolā 1. klasē mācās skolēns, kura mamma ir pamatoti satraukta par skolas ēku maiņu. Viņa izvēlējās tieši 2. vidusskolu tās pieejamības dēļ viņas bērnam, kuram ir kustību traucējumi. Vai tiek runāts un ir prakstiski soļi, lai arī ģimnāzijas telpas tiktu pielāgotas? Vēl šo mammu satrauc, kā ar stāvvietas pieejamību un ērtumu tieši pie Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, gadījumā, ja jaunajā mācību gadā mācības būs jāturpina tur, vai būs tikpat ērti un par visu padomāts, kā šobrīd ir 2.vidusskolā? /Viktorija Slavinska-Kostigova, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd gan Gulbenes 2.vidusskolā, gan Gulbenes novada valsts ģimnāzijā mācās skolēni, kuriem ir kustību traucējumi. Gulbenes 2.vidusskolā skolēniem ar kustību traucējumiem ir pieejami visi mācību kabineti, ir nodrošināta stāvvieta, lai atvieglotu pieeju skolas ēkai. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā ir nodrošināta iespēja ērti piekļūt skolas ēkai un iekļūt skolas telpās, taču ne visās telpās ir iespēja nokļūt ar lifta vai pacēlāja palīdzību. Šobrīd ar liftu ir iespējams nokļūt daļā skolas telpu, pārējās telpās skolēns nokļūst ar skolas darbinieku un asistenta palīdzību. Akcentēšu, ka klašu kolektīvu izvietojums pilsētas skolu ēkās var būt plānots dažādi, arī vadoties pēc nepieciešamības, piemēram, ērta vide bērniem ar kustību traucējumiem.

Jautājums. Kāda, lūdzu, ir novada pašvaldības reakcija saistībā ar izpilddirektores Lienītes Reinsones automašīnas  it kā notikušo sadursmi (februāra sākumā) ar Gulbenes seniores vadītu velosipēdu, kā rezultātā velosipēdiste sūdzas par gūtām traumām un veselības satricinājumu. Kā zināms, L.Reionsone uz notikuma vietu neizsauca Valsts policiju. Vai šo gadījumu izskata pašvaldības ētikas komisija? Varbūt jau ir pieņemts lēmums? Iepriekš uzdotā jautājuma un atbildes atspoguļojumu varēsim lasīt pašvaldības mājaslapā jūsu veidotajā jaunajā sadaļā? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Gulbenes novada pašvaldības rīcībā no masu informācijas līdzekļiem ir pieejama informācija, ka attiecīgā notikuma apstākļus noskaidro un izvērtē Valsts policija, tādējādi līdz attiecīgā notikuma apstākļu noskaidrošanai un attiecigās institūcijas lēmumam, kas būs stājies likumīgā spēkā, Gulbenes novada pašvaldība nesaskata pamatu sākt vērtēt Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektores rīcību. Attiecīgo gadījumu nav skatījusi un arī patlaban neizskata Gulbenes novada domes Ētikas komisija.

Sākot no 2020.gada 25.februāra Gulbenes novada pašvaldība sadaļā “Gulbenes novada pašvaldības atbildes uz mediju jautājumiem” publicē negrozītus mediju jautājumus un pilnās pašvaldības atbildes uz tiem. Līdz ar to arī atbilde uz šiem Jūsu uzdotajiem jautājumiem tiks atspoguļota iepriekšminētajā sadaļā.

Jautājums. Lasītāja foto, kur fiksēts brīdis, kad kāda automašīna pie skolas ir noparkota uz guļošā policista. Kāds sods par šādu pārkāpumu? /Ginta Alberte, laikraksts “Dzirkstele”/

IMG 20200225 092203

Atbilde. Gulbenes novada Pašvaldības policijas kompetencē, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.1 pantu, ietilpst transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole.

Jūsu pievienotajā fotoattēlā redzamais transportlīdzeklis ir novietots uz ātrumvaļņa jeb “guļošā policista”. Atsaucoties uz Ceļu satiksmes noteikumu 292.14. punktu, 933. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas – apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinā­jumam – ātrumvalnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai.

 cela apzimejums

 

933.ceļa apzīmējums.

 

Ceļu satiksmes noteikumos un Ceļu satiksmes likumā nav noteikti aizliegumi vai ierobežojumi apstāties vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai uz aizsargvaļņa.

Ceļu satiksmes likuma 19.panta trešās daļas nosacījumos paredzēts, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus, Gulbenes novada Pašvaldības policija konkrētajā gadījumā nesaskata satiksmei bīstamu vai traucējošu  situāciju, jo ceļa posmā, kur apstājies minētais transportlīdzeklis, noteikts ātruma ierobežojums – 30 km/h, arī citu transportlīdzekļu satiksmes plūsma netiek nekādā veidā ierobežota.

Gulbenes novada Pašvaldības policija konkrētajā gadījumā varētu saskatīt transportlīdzekļa apstāšanās noteikumu, kas noteikti Ceļu satiksmes noteikumu 149.10 panta ceturtās daļas 3.punktā (par stāvēšanu nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales) pārkāpšanu, taču, lai to konstatētu Pašvaldības policijas darbiniekiem būtu jāveic, kā arī atbilstoši jādokumentē nepieciešamie attāluma mērījumi.

Jautājums. “Pašvaldības policijai šogad pamatkapitāla veidošanai ir ieplānoti 17 856 eiro. Tajā skaitā 4800 eiro datortehnikai un sakaru tehnikai, 2500 interaktīvajam ekrānam (kas tas tāds?), 1300 eiro - portaīvais dators ar printeri (pārvietojams?), 13,056 eiro - nekvalificētie pamatlīdzekļi (kas?), 4700 eiro - videonovēŗošanas sistēma Spārītes parkā, 6000 eiro videonovērošana no 2019.gada (kas?), 2356 eiro - rācija. Gribējām lūgt kādu tuvāku komentāru par materiālās bāzes atjaunošanu un pilnveidi, par iecerēm un vajadzībām, kā arī mērķiem, kāpēc to vajag un ko tādējādi ir vēlme panākt!” /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada budžetā ir ieplānoti 17856 eiro iestādes pamatkapitāla veidošanai.

Augstākminētie finanšu līdzekļi nepieciešami:

 • Novecojušas datortehnikas nomaiņai, lai inspektore/lietvede varētu pilnvērtīgi veikt savus darba pienākumus.
 • Šobrīd pašvaldības policijas rīcībā esošās rācijas ir novecojušas, akumulatoru uzlādes līmenis un sakaru kvalitāte vairs neatbilst prasībām, līdz ar to ir nepieciešams iegādāties jaunas rācijas.
 • Videonovērošanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai. Tiks atjaunoti videonovērošanas objekti, kur ir novecojusi tehnika, kā arī tiks izveidoti jauni videonovērošanas objekti.
 • Operatīvā transportlīdzekļa aprīkošanai ar datortehniku, tajā skaitā arī ar printeri, līdzīgi, kā tas jau tagad ir Valsts policijas operatīvajos transportlīdzekļos. Tas nepieciešams, jo 2020.gada 1.jūlijā stāsies spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu noformēšanas procedūrā.
 • Interaktīvā ekrāna iegādei, kas nepieciešams darba procesa plānošanas (darbības shēmu izstrāde un vizualizācija, analīze un plānošana) nodrošināšanai. Ekrāns noderēs darbinieku apmācību veikšanai un prezentāciju demonstrēšanai, piemēram, Ēnu dienā, Karjeras dienās un sadarbības partneru uzņemšanā.   

Jautājums. “Kurš/kuri, lūdzu, ir uzvarētājio pašvaldības izsludinātajā tirgus izpētē l īdz 19.februārim "Video novērošanas sistēmas uzstādīšana četros objektos Gulbenes pilsētā"?” /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Tirgus izpētē “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana četros objektos Gulbenes pilsētā” uzvarēja SIA “Videoprojekts Baltija”. Videonovērošanas sistēma tiks uzstādīta Gulbenē, Rīgas un Ābeļu ielas, Rīgas un Bērzu ielas krustojumā, rotācijas aplī un pašvaldības policijas iecirknī.