Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība regulāri saņem dažādu mediju jautājumus par darba procesu, norisēm un aktualitātēm pašvaldībā. Tā kā jautājumi var būt saistoši arī iedzīvotājiem, tad no 2020.gada 25.februāra jaunajā sadaļā “Gulbenes novada pašvaldības atbildes uz mediju jautājumiem” publicēsim negrozītus mediju jautājumus un pilnās pašvaldības atbildes uz tiem.

Jautājums. Kā pašvaldībai veicās sarunās ar Ogres tehnikumu par programmu piedāvājuma paplašināšanu un to īstenošanu Gulbenē? /"Dzirkstele"/

Atbilde. Šajā mācību gadā, plānojot gan piedāvājumu vispārējā vidējā izglītībā, gan apzinot, kādas profesionālās vidējās izglītības programmas 9.klases skolēni nākamajā mācību gadā vēlētos apgūt, tika veikta skolēnu aptauja. Aptaujā piedalījās 81% 9.klases skolēnu, kas mācās Gulbenes novada izglītības iestādēs. 40% aptaujāto skolēnu plāno iegūt vidējo izglītību, 48% iecerējuši reizē ar vidējo izglītību apgūt kādu no profesijām, 12% skolēnu tajā brīdī vēl nebija izlēmuši, kādu tālākās izglītības veidu izvēlēties.

Lielākā interese skolēniem ir par šādām specialitātēm: multimediju dizaina speciālists, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, datorsistēmu un programmēšanas tehniķis, vizuālās reklāmas speciālists. Jāsaka gan, ka nevienā no specialitātēm interesantu skaits nav tik liels, lai varētu izveidot atsevišķu grupu, tātad 20-24 skolēni. Šādās situācijās risinājums ir veidot apvienotās grupas, kurās vidējās izglītības mācību priekšmetus skolēni mācās kopā, un uz profesionālajiem priekšmetiem dalās grupās.

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un datiem, kas ir karjeras konsultantiem, mēs lūdzām Ogres tehnikuma vadību izskatīt iespēju paplašināt piedāvājumu Gulbenes novadā. Mūsu vēlme bija, lai skolēniem ir plašāks programmu piedāvājums un arī iespēja profesionālo vidējo izglītību iegūt ne tikai Rankā, bet arī Gulbenē, protams, nedublējot arodizglītības programmas, kas tiek piedāvātas Rankā.

Ārkārtas situācija valstī ir mainījusi akcentus izglītībā, šis ir laiks, kad katra izglītības iestāde rūpējas, lai rastu labākos risinājumus, kā nodrošināt attālinātu mācīšanos, pārmaiņu īstenošanas resursi ir ierobežoti. Arī ģimenēs visa uzmanība ir veltīta tam, lai atbalstītu bērnus šajā citādajā izglītības iegūšanas veidā. Šobrīd arī komunikācija ar ģimenēm par skolēnu tālākās izglītības jautājumiem ir apgrūtināta. Tāpēc šajā situācijā esam ar Ogres tehnikuma vadību vienojušies, ka nākamajā mācību gadā programmu piedāvājums būs plašāks, taču īstenošanas vieta būs tikai Ranka. Kopā strādāsim, lai stiprinātu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietu Rankā, nodrošinot tās pieejamību (transporta kustību) mūsu novada jauniešiem un turpinot labiekārtot skolas fizisko vidi, papildinot materiāltehnisko bāzi. Nākamajā mācību gadā jauniešu interešu, vajadzību un vēlmju izpēti turpināsim, ja arodizglītības ieguve Gulbenē uz vietas joprojām būs aktuāla, turpināsim meklēt risinājumus šīs iespējas īstenošanai.

Vērtējot aizvadīto mācību gadu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā, jāsaka liels paldies Ogres tehnikuma kolēģiem par neatlaidību un ieguldīto darbu kvalitatīva arodizglītības procesa turpināšanai Gulbenes novadā. Ogres tehnikumam ir mērķtiecīgs redzējums arodizglītības attīstīšanai, ko atbilstoši savai vīzijai soli pa solim turpina īstenot.

Jautājums. Vēl vēlējāmies pajautāt šādu lietu - vai tiesa, ka bērnudārzu  darbinieki sāk doties atvaļinājumos. Kāda ir situācija? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts dežūrgrupu darbs, ko veic daļa pedagogu. Ir skolotāji, kas strādā attālināti, nodrošinot mācību un audzināšanas procesu izglītojamajiem, sadarbojoties ar ģimeni. Tie pedagogi un darbinieki, kuriem nevaram nodrošināt pilnu noslodzi, var izvēlēties piespiedu dīkstāvi, ko vairāki strādājošie arī izmanto vai šajā laikā izmantot  ikgadējo atvaļinājumu.

Jautājums. Rakstu, pārstāvot laikrakstu "Alūksnes un Malienas Ziņas" , tā kā veidojam publikāciju par teritoriālo reformu, kas skars arī Apes novadu, veicam izpēti par Apes pilsētai tuvākajām vietām, vai būtu iespējams šīs dienas laikā uzzināt tādus datus: Cik Gulbenes pilsētā ir: aptieku, degvielas uzpildes staciju, lielākie tirdzniecības centri, medpunkti, zobārstniecības iestādes, dzīvnieku patversmes, veterinārās klīnikas, kultūras iestādes, kafejnīcas/restorāni/izklaides vietas, viesnīcas, bērnudārzi, skolas, sporta skolas/centri, lielākie tūrisma objekti/apskates vietas. /Loreta Jargane, Alūksnes un Apes novadu laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas", portāla "Alūksniešiem.lv" redaktore/

Atbilde. Labdien! Paldies par izrādīto interesi!

Gulbenes pilsētā ir:

 • 6 aptiekas
 • 5 degvielas uzpildes stacijas
 • 1 tirdzniecības centrs
 • 9 medpunkti (poliklīnika; slimnīca; ģimenes ārstu prakses (vairākas ir izvietotas vienā ēkā); laboratorijas, veselības iestādes)
 • 8 zobārstniecības iestādes
 • 0 dzīvnieku patversmes
 • 3 veterinārās klīnikas,
 • 3 kultūras iestādes (kultūras centrs, muzejs, bibliotēka)
 • 13 kafejnīcas/restorāni/izklaides vietas
 • 5 naktsmītnes
 • 3 bērnudārzi
 • 5 skolas (2 pašvaldības vispārizglītojošās skolas, 1 privātskola, kur mācības notiek pēc valdorfpedagoģas metodēm, 1 pašvaldības mūzikas skola, 1 pašvaldības mākslas skola)
 • 1 sporta skola un 1 sporta centrs (jāpiebilst, ka ir 3 stadioni)
 • 7 lielākie tūrisma objekti/apskates vietas (Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”; Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļš (bānītis); Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atklātā krājumu glabātuve “Klēts”; Spārītes parks, Gulbīšu parks, Vecgulbenes muižas parks, elektrovilcieniņš)

Jautājums. Līdz 9.martam pretendenti  varēja pieteikties pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora amatam. Kāda ir bijusi interese? Kad būs zināms rezultāts? /Inita Savicka, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Uz izsludināto vakanci tika saņemti 4 pieteikumi, kuru izvērtēšana un izvirzīšana 2.kārtai (pārrunām) notiks šonedēļ. 

Jautājums. Ir zināms, ka Gulbenes 2.vidusskolā telpas ir pieejamas bērniem ar kustību traucējumiem, Gulbenes novada valsts ģimnāzijā ir ilifts, taču ir ierobežojumi nokļūšanai uz visiem kabinetiem. Kā Jūs komentētu šīs situācijas risināšanu, jo šobrīd 2. vidusskolā 1. klasē mācās skolēns, kura mamma ir pamatoti satraukta par skolas ēku maiņu. Viņa izvēlējās tieši 2. vidusskolu tās pieejamības dēļ viņas bērnam, kuram ir kustību traucējumi. Vai tiek runāts un ir prakstiski soļi, lai arī ģimnāzijas telpas tiktu pielāgotas? Vēl šo mammu satrauc, kā ar stāvvietas pieejamību un ērtumu tieši pie Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, gadījumā, ja jaunajā mācību gadā mācības būs jāturpina tur, vai būs tikpat ērti un par visu padomāts, kā šobrīd ir 2.vidusskolā? /Viktorija Slavinska-Kostigova, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Šobrīd gan Gulbenes 2.vidusskolā, gan Gulbenes novada valsts ģimnāzijā mācās skolēni, kuriem ir kustību traucējumi. Gulbenes 2.vidusskolā skolēniem ar kustību traucējumiem ir pieejami visi mācību kabineti, ir nodrošināta stāvvieta, lai atvieglotu pieeju skolas ēkai. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā ir nodrošināta iespēja ērti piekļūt skolas ēkai un iekļūt skolas telpās, taču ne visās telpās ir iespēja nokļūt ar lifta vai pacēlāja palīdzību. Šobrīd ar liftu ir iespējams nokļūt daļā skolas telpu, pārējās telpās skolēns nokļūst ar skolas darbinieku un asistenta palīdzību. Akcentēšu, ka klašu kolektīvu izvietojums pilsētas skolu ēkās var būt plānots dažādi, arī vadoties pēc nepieciešamības, piemēram, ērta vide bērniem ar kustību traucējumiem.

Jautājums. Kāda, lūdzu, ir novada pašvaldības reakcija saistībā ar izpilddirektores Lienītes Reinsones automašīnas  it kā notikušo sadursmi (februāra sākumā) ar Gulbenes seniores vadītu velosipēdu, kā rezultātā velosipēdiste sūdzas par gūtām traumām un veselības satricinājumu. Kā zināms, L.Reionsone uz notikuma vietu neizsauca Valsts policiju. Vai šo gadījumu izskata pašvaldības ētikas komisija? Varbūt jau ir pieņemts lēmums? Iepriekš uzdotā jautājuma un atbildes atspoguļojumu varēsim lasīt pašvaldības mājaslapā jūsu veidotajā jaunajā sadaļā? /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Gulbenes novada pašvaldības rīcībā no masu informācijas līdzekļiem ir pieejama informācija, ka attiecīgā notikuma apstākļus noskaidro un izvērtē Valsts policija, tādējādi līdz attiecīgā notikuma apstākļu noskaidrošanai un attiecigās institūcijas lēmumam, kas būs stājies likumīgā spēkā, Gulbenes novada pašvaldība nesaskata pamatu sākt vērtēt Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektores rīcību. Attiecīgo gadījumu nav skatījusi un arī patlaban neizskata Gulbenes novada domes Ētikas komisija.

Sākot no 2020.gada 25.februāra Gulbenes novada pašvaldība sadaļā “Gulbenes novada pašvaldības atbildes uz mediju jautājumiem” publicē negrozītus mediju jautājumus un pilnās pašvaldības atbildes uz tiem. Līdz ar to arī atbilde uz šiem Jūsu uzdotajiem jautājumiem tiks atspoguļota iepriekšminētajā sadaļā.

Jautājums. Lasītāja foto, kur fiksēts brīdis, kad kāda automašīna pie skolas ir noparkota uz guļošā policista. Kāds sods par šādu pārkāpumu? /Ginta Alberte, laikraksts “Dzirkstele”/

IMG 20200225 092203

Atbilde. Gulbenes novada Pašvaldības policijas kompetencē, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.1 pantu, ietilpst transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole.

Jūsu pievienotajā fotoattēlā redzamais transportlīdzeklis ir novietots uz ātrumvaļņa jeb “guļošā policista”. Atsaucoties uz Ceļu satiksmes noteikumu 292.14. punktu, 933. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas – apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinā­jumam – ātrumvalnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai.

 cela apzimejums

 

933.ceļa apzīmējums.

 

Ceļu satiksmes noteikumos un Ceļu satiksmes likumā nav noteikti aizliegumi vai ierobežojumi apstāties vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai uz aizsargvaļņa.

Ceļu satiksmes likuma 19.panta trešās daļas nosacījumos paredzēts, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus, Gulbenes novada Pašvaldības policija konkrētajā gadījumā nesaskata satiksmei bīstamu vai traucējošu  situāciju, jo ceļa posmā, kur apstājies minētais transportlīdzeklis, noteikts ātruma ierobežojums – 30 km/h, arī citu transportlīdzekļu satiksmes plūsma netiek nekādā veidā ierobežota.

Gulbenes novada Pašvaldības policija konkrētajā gadījumā varētu saskatīt transportlīdzekļa apstāšanās noteikumu, kas noteikti Ceļu satiksmes noteikumu 149.10 panta ceturtās daļas 3.punktā (par stāvēšanu nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales) pārkāpšanu, taču, lai to konstatētu Pašvaldības policijas darbiniekiem būtu jāveic, kā arī atbilstoši jādokumentē nepieciešamie attāluma mērījumi.

Jautājums. “Pašvaldības policijai šogad pamatkapitāla veidošanai ir ieplānoti 17 856 eiro. Tajā skaitā 4800 eiro datortehnikai un sakaru tehnikai, 2500 interaktīvajam ekrānam (kas tas tāds?), 1300 eiro - portaīvais dators ar printeri (pārvietojams?), 13,056 eiro - nekvalificētie pamatlīdzekļi (kas?), 4700 eiro - videonovēŗošanas sistēma Spārītes parkā, 6000 eiro videonovērošana no 2019.gada (kas?), 2356 eiro - rācija. Gribējām lūgt kādu tuvāku komentāru par materiālās bāzes atjaunošanu un pilnveidi, par iecerēm un vajadzībām, kā arī mērķiem, kāpēc to vajag un ko tādējādi ir vēlme panākt!” /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada budžetā ir ieplānoti 17856 eiro iestādes pamatkapitāla veidošanai.

Augstākminētie finanšu līdzekļi nepieciešami:

 • Novecojušas datortehnikas nomaiņai, lai inspektore/lietvede varētu pilnvērtīgi veikt savus darba pienākumus.
 • Šobrīd pašvaldības policijas rīcībā esošās rācijas ir novecojušas, akumulatoru uzlādes līmenis un sakaru kvalitāte vairs neatbilst prasībām, līdz ar to ir nepieciešams iegādāties jaunas rācijas.
 • Videonovērošanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai. Tiks atjaunoti videonovērošanas objekti, kur ir novecojusi tehnika, kā arī tiks izveidoti jauni videonovērošanas objekti.
 • Operatīvā transportlīdzekļa aprīkošanai ar datortehniku, tajā skaitā arī ar printeri, līdzīgi, kā tas jau tagad ir Valsts policijas operatīvajos transportlīdzekļos. Tas nepieciešams, jo 2020.gada 1.jūlijā stāsies spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu noformēšanas procedūrā.
 • Interaktīvā ekrāna iegādei, kas nepieciešams darba procesa plānošanas (darbības shēmu izstrāde un vizualizācija, analīze un plānošana) nodrošināšanai. Ekrāns noderēs darbinieku apmācību veikšanai un prezentāciju demonstrēšanai, piemēram, Ēnu dienā, Karjeras dienās un sadarbības partneru uzņemšanā.   

Jautājums. “Kurš/kuri, lūdzu, ir uzvarētājio pašvaldības izsludinātajā tirgus izpētē l īdz 19.februārim "Video novērošanas sistēmas uzstādīšana četros objektos Gulbenes pilsētā"?” /Diāna Odumiņa, laikraksts “Dzirkstele”/

Atbilde. Tirgus izpētē “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana četros objektos Gulbenes pilsētā” uzvarēja SIA “Videoprojekts Baltija”. Videonovērošanas sistēma tiks uzstādīta Gulbenē, Rīgas un Ābeļu ielas, Rīgas un Bērzu ielas krustojumā, rotācijas aplī un pašvaldības policijas iecirknī.