Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas Solidaritātes korpuss projekta “Air, Bees and Deer”, Nr. 2019-3-LV02-ESC11-002825, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai diviem brīvprātīgajiem jauniešiem.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 27.martam plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes 3.pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis” projektu asistente Ilze Vanaga, e-pasts: , tālr.26671943.

Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra sēdē (protokols Nr.5, 26.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.