stam pilsJau ir aizritējuši trīs mēneši, kopš jumta, logu un fasādes restaurācijas un atjaunošanas darbu pabeigšanas visiem atkal ir atvērta Stāmerienas pils. Tagad šī Eiropas Romantisma pērle ir kļuvusi vēl pievilcīgāka dažādu pasākumu rīkošanai, kā arī kalpo kā magnēts tūristu piesaistei Gulbenes novadam, līdz ar to pastarpināti ieguvēji ir arī mūsu tūrisma uzņēmēji.

Šobrīd Gulbenes novada pašvaldība aktīvi strādā pie ar pili saistīto pakalpojumu izstrādes un attīstīšanas. Tālab 3.martā  Stāmerienas pilī norisinājās paplašinātā Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas sanāksme, kuras sastāvā ir arī vietējie tūrisma uzņēmēji.

Diskusijas galvenokārt norisinājās par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrāža papildināšu ar telpu, inventāra nomas un teritorijas izmantošanu Stāmerienas pils kompleksā.

Sākotnēji piedāvātais cenrādis pēdējā Gulbenes novada domes sēdē, kas norisinājās 2020.gada 27.februārī, netika apstiprināts, līdz ar to jāveic tā pārstrāde. Jaunais variants, kurā plānots iekļaut atlaidi laulību ceremoniju rīkošanai pilī Gulbenes novadā deklarētiem iedzīvotājiem, tiks atkal nodots apspriešanai un lemšanai deputātiem.

Vēl viens risināmais jautājums ir par darba organizāciju Stāmerienas pilī un tās statusu – dibināt kā jaunu iestādi vai Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienību.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste