Ja Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada ciemu teritorijā esošā īpašumā ir ierīkota decentralizētā kanalizācijas sistēma:

  • septiķis,
  • bioloģiskās attīrīšanas iekārta,
  •  notekūdeņu krājtvertne,

reģistrē to, iesniedzot Gulbenes novada pašvaldības administrācijai decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu.

Iesniegums atrodams šeit, kā saistošo noteikumu "Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās" pielikums vai Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības vides pārvaldības speciālistes Daces Kuršas: t. 64473252, e-pasts: .

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz 150 EUR, juridiskām personām līdz 1400 EUR.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam Iesniegumu pašvaldībā jāiesniedz  līdz 2020.gada 31.decembrim.