Drukāt

indexJa Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada ciemu teritorijā esošā īpašumā ir ierīkota decentralizētā kanalizācijas sistēma:

reģistrē to, iesniedzot Gulbenes novada pašvaldības administrācijai decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu.

Iesniegums atrodams šeit, kā saistošo noteikumu "Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās" pielikums vai Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības vides pārvaldības speciālistes Daces Kuršas: t. 64473252, e-pasts: .

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz 150 EUR, juridiskām personām līdz 1400 EUR.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam Iesniegumu pašvaldībā jāiesniedz  līdz 2020.gada 31.decembrim.

Gulbenes novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi

 1. Gulbenes pilsēta
 2. Beļavas pagasts – Beļavas ciems; Letes ciems; Ozolkalna ciems; Pilskalna ciems; Svelberģa ciems;
 3. Daukstu pagasts – Daukstu ciems; Staru ciems;
 4. Druvienas pagasts – Druvienas ciems;
 5. Galgauskas pagasts –Galgauskas ciems; Rimstavas ciems;
 6. Jaungulbenes pagasts –Gulbīša ciems; Jaungulbenes ciems;
 7. Lejasciema pagasts – Lejasciema ciems; Sinoles ciems;
 8. Litenes pagasts – Litenes ciems;
 9. Lizuma pagasts – Lizuma ciems; Velēnas ciems;
 10. Līgo pagasts – Līgo ciems;
 11. Rankas pagasts –Rankas ciems; Rēveļu ciems; Gaujasrēveļu ciems;
 12. Stāmerienas pagasts – Stāmerienas ciems; Kalnienas ciems; Vecstāmerienas ciems;
 13. Stradu pagasts –Ceļmalu ciems; Margu ciems; Stradu ciems; Stāķu ciems; Šķieneru ciems;
 14. Tirzas pagasts –Tirzas ciems.