Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta  16 daļu: "Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties", Gulbenes novada pašvaldība 2020.gadā  ir izdevusi šādus dokumentus: 

 

Īpašnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums

Dokumenta nosaukums un numurs

Dokumenta datums

Vladislavs Timošilovs, 24.06.1964.

Maksāšanas paziņojums Nr.20-11084

05.02.2020

Vincents Jermacāns (mantiniekiem), 10.03.1933.

Maksāšanas paziņojums Nr.20-11086

05.02.2020

Jānis Silamiķelis (mantiniekiem), 14.05.1923.

Maksāšanas paziņojums Nr.20-11088

05.02.2020

Aija Lubavs

Maksāšanas paziņojums Nr.20-11093

05.02.2020

Ar dokumentiem var iepazīties Gulbenes  novada pašvaldības Ekonomikas nodaļā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Tālrunis informācijai 64474901.