Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka publiskajā telpā izskanējušie apgalvojumi saistībā ar plānotajām izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas tarifā Gulbenes novada pagastos ir nekorekti un sabiedrību maldinoši. Tarifs nav apstiprināts – tas pašreiz vēl ir izstrādes procesā.

SIA “Gulbenes nami” šobrīd, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izstrādā jaunā tarifa projektu. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, lai ūdenssaimniecības pakalpojums arī turpmāk būtu pieejams un nopērkams tā lietotājiem.

13.februārī norisinājās sanāksme, kuras laikā SIA “Gulbenes nami” informēja Gulbenes novada domes deputātus un pašvaldības speciālistus par tarifa projekta izstrādes gaitu. Sanāksmē demonstrētais informatīvais darba materiāls ar faktiskajām pakalpojuma izmaksām nebūt nenozīmē to, ka jaunais tarifs būs par 50% dārgāks nekā līdz šim, taču skaitļi tika publicēti un neprecīzi interpretēti presē, tādējādi maldinot un satraucot sabiedrību par to, kas patiesībā nemaz nebūs.

SIA “Gulbenes nami” gadījumā tarifa projektu, kas vēl tikai tiks sagatavots iesniegšanai, izskatīs un apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja viss ir korekti. Savukārt, ja tiek konstatēts, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, tad regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var uzdot veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Tāpat regulators tarifa projekta vērtēšanas procesā var pieprasīt papildus informāciju gan pakalpojuma sniedzējām, gan pašvaldībai. Savukārt sabiedrības līdzdalības veicināšanai, pirms lēmuma pieņemšanas, SPRK rīkos uzklausīšanas sanāksmes, kuru laikā, argumentējot savu nostāju, ikviens varēs paust viedokli, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus par ūdenssaimniecības tarifu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste