Gerbonis mazs

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem.

 • Ņemot vērā darba specifiku, Gulbenes novada sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpos ierobežotā kārtībā (informāciju par saziņu skatīt zemāk).
 • Kultūras, sporta, tūrisma iestādes, sociālās aprūpes centri apmeklētājus klātienē nepieņem jau no 13.marta.

Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64474908 un 26353797.

Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.

 • Ar pašvaldības darbiniekiem/iestādēm aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Kontaktinformācija ŠEIT.
 • Iesniegumu veidlapas pieejamas ŠEIT.

Arī maksājumu veikšana klātienē par pašvaldības pakalpojumiem šajā laika periodā nebūs iespējama. Ja maksājumu, kas būtu jāveic līdz 14.aprīlim, nav iespējams veikt attālināti, pašvaldība par maksājuma termiņa kavējumu soda naudu nepiemēros.

Ar Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu sazināties pa tālruni 64471280.

Saziņa ar Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļu

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijām lūdzam pieteikties pa tālruņiem 26847149, 64473254 vai e- pastu: .
 • Atkārtotiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem lūdzam sūtīt pieprasījumu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Saziņa ar Gulbenes novada sociālo dienestu

Gulbenes novada sociālais dienests klientus klātienē pieņems tikai pirmdienās un otrdienās darba laikā. Neatliekamos gadījumos citās dienās zvanīt uz:

 • Sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, tālruņi: 29463425, 6449761, e-pasts:
 • Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva, tālruņi: 26572683, 64474399, e-pasts:

Saziņa ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi

Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: sporta.pā vai zvanīt uz tālruņa numuriem lietvedība-64471296, dežurante-64471294.

 • Lauris Krēmers, vadītājs - 28606972
 • Dace Anča, vietniece nozares jautājumos - 29295359
 • Ziedonis Lazdiņš, vietnieks saimnieciskajos jautājumos - 26470022

Ar sporta pārvaldes darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus.