2015.gada 8.oktobrī notika Gulbenes novada domes sēde, kurā izskatīja 15 darba kārtības jautājumus.

 • Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis iecelts par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis” un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pienākumus pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par kapitāla daļu turētāja pienākumu pildīšanu saņem Gulbenes novada domes priekšsēdētāja amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros.
 • Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis deleģēts arī pārstāvēt domi biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” un darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kā arī iekļauts Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sastāvā.
 • Ar domes lēmumu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā uz amata pildīšanas laiku nodots domes īpašumā esošais auto VOLVO XC 60; noteikta maksimālā nobraukuma norma: mēnesī līdz 3500 km, gadā līdz 42000 km.
 • Noteikts tālruņu sarunu izmaksas limits: domes priekšsēdētājam – 35.00 EUR/mēnesī, domes priekšsēdētāja vietniekam – 28.00 EUR/mēnesī.
 • Gulbenes novada dome realizē Eiropas brīvprātīgā darba projektu “On Wings”, kura ietvaros ir nepieciešama dzīvojamā platība trīs personām, saistībā ar to nolemts organizēt nomas objekta piedāvājuma atlasi – ir apstiprināta piedāvājuma atlases komisija.
 • Pieņemts SIA “Veselības centrs 4” ziedojums 3200.00 EUR biedrībai “Gulbenes Buki” basketbola attīstībai.
 • Nolemts veikt aizņēmumus:
  • 20 182 EUR apmērā iekšējo inženiertīklu izbūvei un apkures sistēmas pievada izbūvei Tirzas pamatskolas “Skoliņa” ēkā,
  • 81 589 EUR apmērā jumta seguma nomaiņai ēkai Brīvības ielā 22 un darbnīcu jumta konstrukciju un pārseguma atjaunošanai.
 • Veiktas izmaiņas Gulbenes novada domes komisiju sastāvā.
  • Par Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju iecelts Andris Apinītis, komisijas sastāvā papildus iekļauta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigādes atbalsta centra galvenā ārsta palīdze Sandra Aldere – Civilās aizsardzības komisija turpmāk strādās 12 cilvēku sastāvā. Andris Apinītis ievēlēts arī par Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāju.
  • Sporta komisijā ievēlēts Agnis Ļisicins, un no darba šinī komisijā atbrīvots Andris Apinītis.
  • Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā ievēlēts Māris Brencis, no darba šinī komisijā atbrīvots Andris Apinītis.