Drukāt

piedzimsana Gulbenes novada domes deputāti 2020.gada 19.marta domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu palielināšanu, lai atbilstoši šī brīža sociālajai un ekonomiskajai situācijai valstī sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz to, ka pabalsta apmērs par vienu jaundzimušo bērnu līdzšinējo 150 eiro vietā būs 250 eiro apmērā. Savukārt, ja vienās dzemdībās dzims divi bērni, tad pabalsts būs 350 eiro par katru bērnu. Ja vienās dzemdībās būs dzimuši trīs vai vairāk bērni – 400 eiro par katru bērnu.

Līdz šim tiesības saņemt pabalstu bija Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un jaundzimušā pirmā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Taču jaunie grozījumi pieļaus to, ka Gulbenes novadam, kā deklarētajai dzīvesvietai, būs jābūt ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

Pabalstu piešķirs un izmaksās vienam no jaundzimušā vecākiem, ja tas otram vecākam jau nav piešķirts citā pašvaldībā, vai personai, kura ar Gulbenes novadā darbojošās bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Šobrīd pieņemtie noteikumu grozījumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Jaunie nosacījumi stāsies spēkā tikai pēc atzinuma saņemšanas un pēc saistošo noteikumu grozījumu publicēšanas Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas”. Šis process kopumā varētu ilgt aptuveni pusotru mēnesi.

Šobrīd vēl spēkā esošie noteikumi skatāmi ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste