nomaa26.martā Gulbenes novada domes deputāti ārkārtas sēdē nolēma atbrīvot no Gulbenes novada pašvaldības mantas, piemēram, zemes, telpu, ēku nomas maksas Covid-19 izraisītās krīzes skarto nozaru komersantus.

Lai saņemtu atbrīvojumu, komersantam pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, izsakot attiecīgu lūgumu un norādot, kā tieši krīze ir ietekmējusi uzņēmuma darbību.

Deputātu pieņemtais lēmums ir spēkā līdz likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvērtēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” vai tā 13.pants zaudē spēku.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , izmantojot pasta pakalpojumus, vai arī ieliekot to speciālajās pastkastītēs Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, vai pie pagastu pārvaldēm.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste