90999316 3037592359639995 2106611025519312896 o

Lai veiktu COVID-19 ietekmes novērtējumu Gulbenes novada uzņēmumos, Gulbenes novada pašvaldība aicina ikvienu (neatkarīgi no saimnieciskās darbības apmēriem) aizpildīt informatīvu anketu ŠEIT. Anketas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti situācijas novērtēšanai un atbalsta instrumentu plānošanai.