Drukāt

LEADER publicitāte dabaszāle 2020 04Projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai” Nr. 2019/AL05/7/A019.22.01/3 ietvaros šobrīd ir pabeigti celtniecības darbi pie mazās estrādes "DabasZāle" būvniecības, lai jau drīzumā uzsāktu ierīkot ugunskura vietu, sagādātu saliekamos solus, kurus varēs uzstādīt pēc nepieciešamības, uzstādītu interaktīvo karti ar QR kodiem, kas paredzēts spēlei "Pēdas", ar kuras

palīdzību ikviens interesents varēs iepazīt Galgauskas kultūrvietas, dabas krāšņumu un varēs uzzināt informāciju par dažādām pagastā esošām saimniecībām - tepat, dodoties interaktīvā piedzīvojumā dažu soļu rādiusā. Kā tas darbosies? Ar viedierīces palīdzību, nolasot krāsainos QR kodus, ikviens varēs doties pa "pēdām" Galgauskai. Katras informācijas beigās būs norāde uz nākamo punktu. Pavisam kopā būs 7 krāsaini punkti: sāksies ar zilās krāsas pēdu, tai sekos oranžās krāsas pēda, dzeltenās krāsas pēda, violetās krāsas pēda, zaļās krāsas pēda, sarkanās krāsas pēda un beigsies ar baltās krāsas pēdu. 

Šī būs vieta, kur pulcēties pagasta iedzīvotājiem un viesiem, lai gūtu kultūrdevu ikdienā un svētkos - šeit pie dabas Galgauskas centrā.

Projekta kopējās izmaksas 20979.13 EUR no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums 18388.03 EUR un 2591.10 pašvaldības finansējums.

Galgauskas pagasta pārvalde